0 058 km vuông bằng bao nhiêu Hecta


Hỏi ĐápBao nhiêu

Ki-lô-mét vuông, ký hiệu km², là một đơn vị đo diện tích. Trong hệ SI, là diện tích của một hình vuông có cạnh chiều dài 1km. Kilô mét vuông là đơn vị đo thứ cấp trong hệ SI.

Một km² tương đương với:

  • Diện tích của một hình vuông các cạnh có chiều dài 1 kilômét.
  • 1 000 000 m²
  • 100 hecta
  • 0,386 102 dặm vuông (thường)
  • 247.105 381 mẫu Anh

Ngược lại:

  • 1 m² = 0,000 001km²
  • 1 hecta = 0,01km²
  • 1 dặm vuông = 2,589 988km²
  • 1 mẫu Anh = 0,004 047km²

Tham khảoSửa đổi