12,5 ha bằng bao nhiêu km vuông


Hỏi ĐápBao nhiêu

Ha để Kilômét vuông

Từ

Trao đổi đơn vịTrao đổi icon

để

Ha = Kilômét vuông

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Ha để Kilômét vuông. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Khu vực

 • Để các đơn vị khác
 • Chuyển đổi bảng
 • Cho trang web của bạn

 • ha Ha để Ares a
 • a Ares để Ha ha
 • ha Ha để Cm vuông cm²
 • cm² Cm vuông để Ha ha
 • ha Ha để Decimetres vuông dm²
 • dm² Decimetres vuông để Ha ha
 • ha Ha để Feet vuông ft²
 • ft² Feet vuông để Ha ha
 • ha Ha để Inch vuông in²
 • in² Inch vuông để Ha ha
 • ha Ha để Kilômét vuông km²
 • km² Kilômét vuông để Ha ha
 • ha Ha để Vuông mm mm²
 • mm² Vuông mm để Ha ha
 • ha Ha để Mét vuông m²
 • m² Mét vuông để Ha ha
 • ha Ha để Vuông Nano nm²
 • nm² Vuông Nano để Ha ha
 • ha Ha để Bãi vuông yd²
 • yd² Bãi vuông để Ha ha
 • ha Ha để Micrometres vuông µm²
 • µm² Micrometres vuông để Ha ha
 • ha Ha để Vuông que —
 • — Vuông que để Ha ha
 • ha Ha để Roods —
 • — Roods để Ha ha
 • ha Ha để Dặm Anh —
 • — Dặm Anh để Ha ha
 • ha Ha để Nhà cửa —
 • — Nhà cửa để Ha ha
 • ha Ha để Dặm vuông —
 • — Dặm vuông để Ha ha
 • ha Ha để Thị trấn —
 • — Thị trấn để Ha ha

1 Ha =0.01Kilômét vuông10 Ha = 0.1Kilômét vuông2500 Ha = 25Kilômét vuông
2 Ha =0.02Kilômét vuông20 Ha = 0.2Kilômét vuông5000 Ha = 50Kilômét vuông
3 Ha =0.03Kilômét vuông30 Ha = 0.3Kilômét vuông10000 Ha = 100Kilômét vuông
4 Ha =0.04Kilômét vuông40 Ha = 0.4Kilômét vuông25000 Ha = 250Kilômét vuông
5 Ha =0.05Kilômét vuông50 Ha = 0.5Kilômét vuông50000 Ha = 500Kilômét vuông
6 Ha =0.06Kilômét vuông100 Ha = 1Kilômét vuông100000 Ha = 1000Kilômét vuông
7 Ha =0.07Kilômét vuông250 Ha = 2.5Kilômét vuông250000 Ha = 2500Kilômét vuông
8 Ha =0.08Kilômét vuông500 Ha = 5Kilômét vuông500000 Ha = 5000Kilômét vuông
9 Ha =0.09Kilômét vuông1000 Ha = 10Kilômét vuông1000000 Ha = 10000Kilômét vuông

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây:

convertlive

1 Hecta dài bao nhiêu Kilômét vuông?

1 Hecta [ha] = 0,01 Kilômét vuông [km²] - Máy tính có thể sử dụng để quy đổi Hecta sang Kilômét vuông, và các đơn vị khác.1. 1 ha bằng bao nhiêu m2

- 1 ha (hecta) = 10.000 m2.
- 1 ha (hecta) = 0,01 km2 (1/100 km2)

Sở dĩ có kết quả trên bởi vì:
- 1 ha = 1 hm2
- 1 ha = 100 a (a là đơn vị đo lường nhiều quốc gia sử dụng)
- 1 ha = 0,01 km2
- 1km2 = 1.000.000 m2
- 1ha = 10.000 m2
=> Như vậy 1 ha = 10 nghìn m2.

Trên thực tế, giữa các vùng miền của Việt Nam vẫn áp dụng đơn vị tính mẫu, sào ngoài quy ước trên:

1 mẫu = 10 sào (Nam Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ)

* 1 ha bằng bao nhiêu mẫu, sào, m2 Bắc Bộ
- 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ.
- 1 mẫu = 10 sào.
- 1 sào Bắc Bộ = 360m2.
Do đó, 1 ha = 27,78 sào Bắc Bộ = 10.000,8m2.

* 1 ha bằng bao nhiêu mẫu, sào, m2 Trung Bộ
- 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ.
- 1 mẫu = 10 sào.
- 1 sào Trung Bộ = 500m2.
Do đó, 1 ha = 20 sào = 10.000m2.

* 1 ha bằng bao nhiêu mẫu, sào, m2 Nam Bộ
- 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ
- 1 mẫu = 10 sào.
- 1 sào Nam Bộ = 1000m2.
Do đó, 1 ha = 10 sào = 10.000m2.


2. Quy đổi đơn vị đo lường cơ bản

- 1 km2 = 100 ha.
- 1km2 = 100 hm2.
- 1hm2 = 100 dam2.
- 1 dam2 = 100 m2.
- 1km2 = 1.000.000m2 (bằng 1 triệu mét vuông).
Bên cạnh m2, km2 thì các đơn vị đo diện tích được sử dụng phổ biến ở Việt Nam cần kể đến như mẫu, sào. Tuy nhiên, tùy vào vùng miền vào 1 mẫu bằng bao nhiêu ha, 1 ha bằng bao nhiêu công, bao nhiêu sào bắc bộ, nam bộ?.


📌 1ha bằng bao nhiêu m2

Cách quy đổi 1ha bằng bao nhiêu m2 km2Cách quy đổi 1ha bằng bao nhiêu m2 km2

Nhắc tới hecta có thể vẫn nhiều bạn còn lạ lẫm nhưng nếu nói tới:1 Hecta = 1 héctômétvuông (hm2) thì nó lại trở thành quen bởi hm2 là một đơn vị diện tích phổ biến được thế giới thường dùng. Như vậy ta có thể dễ quy đổi từ 1 ha ra m2dựa theo công thức:

Trả lời: 1 ha = 10.000 m2

1 ha = 0,01 km2 mà 1km2 = 1.000.000m2 nên 1 ha = 10.000m2

Như vậy, 1ha sẽ bằng 10.000m2 (Tương đương với 1 hectomet vuông hay 2,471 mẫu Anh).

Ngoài khái niệm 1 hecta bằng bao nhiêu m2, bạn cũng nên biết thêm khái niệm về 1 ha bằng bao nhiêu km2, 1 xào bằng bao nhiêu mét vuông.

📌 1ha bằng bao nhiêu km2

Khi bạn đã biết đổi từ một ha bằng bao nhiêu mét vuông thì bài toán đổi đơn vị trở lên đơn giản hơn rất nhiều vì 1 m2= 10-6 km2 thì ai cũng biết. Vậy 1 ha bằng bao nhiêu km2?

Trả lời: 1 ha = 0,01 km2

1 mét vuông = 0,01 km2

vậy 100m2 = 1 km2

10.000 m2 = 1ha = 100 km2

📌 Bảng quy đổi 1ha ra m2, km2 thường dùng

Bảng quy đổi ha thành m2 thường dùng

1ha10.000 m2
2ha20.000 m2
3ha30.000 m2
12ha120.000 m2

Bảng quy đổi ha thành km2 thường dùng

1ha0.01 km2
2ha0.02 km2
3ha0.03 km2
12ha0.12 km2