A2e skill là gì


Hỏi ĐápLà gì

Multi Skill Training là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Multi Skill Training / (Sự) Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Multi Skill Training
Tiếng Việt (Sự) Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Multi Skill Training là gì?

  • Multi Skill Training là (Sự) Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Multi Skill Training

  • (Sự) Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Multi Skill Training là gì? (hay (Sự) Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng nghĩa là gì?) Định nghĩa Multi Skill Training là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multi Skill Training / (Sự) Đào Tạo Nhiều Kỹ Năng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục