🚀 airdrop: starlight neum 💰 Giá trị: 100 $ neum 👥


🚀 airdrop: starlight neum
💰 Giá trị: 100 $ neum
👥 giới thiệu: 500 $ Neum
📅 Ngày kết thúc: 26 tháng 3, 2022
🏦 Ngày phân phối: Trong vòng 1 tuần sau khi AirDrop kết thúc

Truy cập airdrop trang

📖 Hướng dẫn từng bước:
🔹 Hoàn thành tất cả các tác vụ
🔹 Gửi solana của bạn < / b> ví phantom
🔹 sử dụng @afrolitetv làm tên người dùng giới thiệu của bạn

📃 thông tin:
a Thị trường NFT thế hệ tiếp theo cho phép tiện ích của tài sản kỹ thuật số được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

🌐 Trang web: https://www.starlight.ooo

📢 Ghi chú :
💎 5000 Người tham gia ngẫu nhiên sẽ nhận được 100 đô la Neum
trị giá 10 đô la mỗi
💎 Top 1 0 người giới thiệu sẽ nhận được 500 $ NEUM
trị giá $ 50 mỗi

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vui lòng thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrops nào, cũng là AirDrop miễn phí 100%. Đừng gửi bất kỳ khoản phí hoặc xu nào để nhận mã thông báo AirDrop. Chỉ cần tham gia AirDrop miễn phí.

🚀 Airdrop: Starlight NEUM
💰 Value: 100 $NEUM
👥 Referral: 500 $NEUM
📅 End Date: 26th March, 2022
🏦 Distribution Date: Within 1 week after the airdrop ends

Go to the Airdrop page

📖 Step-by-step guide:
🔹 Complete all the tasks
🔹 Submit your Solana Phantom Wallet
🔹 Use @afrolitetv as your referral username

📃 Information:
A next-generation NFT Marketplace that enables the utility of the world’s most sought-after digital assets.

🌐 Website: https://www.starlight.ooo

📢 Notes:
💎 5000 random participants will receive 100 $NEUM
worth $10 each
💎 Top 10 referrers will receive 500 $NEUM
worth $50 each

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free. Don't send any fee or penny for receiving airdrop tokens. Just join airdrop for free.