Bài 19 : 28 + 5


Bài TậpChương 2 : Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4

Bài 1

Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Trâu có : 7 con

Bò có : 18 con

Trâu và bò có : . con ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con bò cộng với số con trâu.

Lời giải chi tiết:

Trên bãi cỏ có số con trâu và bò là:

18 + 7 = 25 (con)

Đáp số: 25 con.

Bài 3

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 6cm.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nối phép tính với kết quả đúng:

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính trong mỗi hình chữ nhật.

- Nối với hình tròn chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết: