Ban đêm nhìn lên bầu trời ta thấy nhiều vì sao lấp lánh


Hỏi ĐápVì sao


Giải thích:Vào những buổi đêm khi nhìn lên trời bạn thấy được các "vì sao" lấp lánh, ngun

nhân của nó là do ánh sáng từ các ngôi sao bị khúc xạ (gãy khúc) nhiều lần khi truyền từ

không gian xuyên qua bầu khí quyển của trái đất.Câu 3: Vì sao chậu thau đựng đầy nước, khi nhìn nghiêng thấy nước trở thành nơng

hơn?

Giải thích:

Trong cùng một loại mơi trường, ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳngđường ngắn nhất. Song nó từ một loại mơi trường đi vào một mơi trường khác, ví dụ như từ

khơng khí vào nước, hoặc từ nước vào khơng khí, do tốc độ truyền của ánh sáng trong hai

loại mơi trường đó khác nhau, trên mặt phân cách của hai môi trường, ánh sáng sẽ bị cong

lại, đi theo một đường gấp khúc. Loại hiện tượng này của ánh sáng gọi là khúc xạ ánh sáng.

Chậu nước của bạn trông thấy biến thành nông đi chính là do khúc xạ của ánh sáng gây nên.Câu 4: Vì sao người đánh cá khi dùng cái xiên để xỉa cá, người ấy quyết không xỉa thẳng

vào con cá mà anh ta nhằm vào chỗ hơi xa và sâu hơn?

Giải thích:Dưới khe suối có con cá nhỏ, tia sáng từ thân cá phản xạ ra, đến mặt phân cách giữa

nước và khơng khí liền đổi hướng truyền theo đường thẳng, nó gấp nghiêng với mặt nước

một góc. Cái đập vào mắt chúng ta chính là tia sáng đã gấp khúc đổi hướng. Song con mắt

không cảm nhận được, vẫn cứ tưởng rằng tia sáng đó theo đường thẳng chiếu tới, và ngộ

nhận ảnh ảo do tia sáng đã bị đổi hướng đó tạo ra con cá thật. Như vậy vị trí của cá trong

nước nhìn có vẻ nơng hơn. Do vậy người đánh cá có kinh nghiệm khi dùng cái xiên để xỉa

cá, người ấy quyết không xỉa thẳng vào con cá, vì rằng đó chỉ là ảnh ảo của cá. Chắc chắn

anh ta nhằm vào chỗ hơi xa và sâu hơn một chút dùng sức đâm tới.Ảnh ảo quan sát thấy do khúc xạ

B/ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

I. Các hiện tượng tự nhiên: Ảo ảnh

Giới thiệu: