Bất bình đẳng thu nhập là gì


Hỏi ĐápLà gì

Bất bình đẳng kinh tế (còn được gọi là khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập) là chênh lệch giữa các cá nhân, các nhóm trong xã hội hay giữa các quốc gia trong việc phân phối các tài sản, sự giàu có, hay thu nhập. Các vấn đề bất bình đẳng kinh tế liên quan đến công bằng, bình đẳng về kết quả, bình đẳng về cơ hội, và tuổi thọ.[1]

Sự khác biệt trong bình đẳng thu nhập quốc dân trên toàn thế giới được đo bằng hệ số Gini quốc gia.

Nhiều quan điểm khác nhau về tác động của nó. Một nghiên cứu năm 2010 xem nó là có lợi,[2] trong khi các nghiên cứu khác gần đây coi đó là một vấn đề xã hội đang phát triển.[3] Mặc dù một số bất bình đẳng thúc đẩy đầu tư nhưng quá nhiều bất bình đẳng sẽ là phá hoại. Bất bình đẳng thu nhập có thể gây trở ngại cho tăng trưởng dài hạn.[4][5][6] Các nghiên cứu thống kê so sánh bất bình đẳng đến tăng trưởng kinh tế hàng năm không đi đến kết luận nào.

Bất bình đẳng kinh tế khác nhau giữa các xã hội, giữa giai đoạn lịch sử, cơ cấu kinh tế và các hệ thống (ví dụ, chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội), và giữa các khả năng của từng cá nhân để tạo ra sự giàu có.

Có các chỉ số khác nhau để đo lường bất bình đẳng kinh tế. Một trong những chỉ số nổi bật là hệ số Gini, nhưng cũng có nhiều phương pháp khác.

Xem thêmSửa đổi

 • Danh sách các quốc gia theo chỉ số bình đẳng thu nhập
 • Nghèo
 • Khoảng cách số

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Fletcher, Michael A. (ngày 10 tháng 3 năm 2013). Research ties economic inequality to gap in life expectancy. Washington Post. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2013.
 2. ^ U.S. Income Inequality: Its Not So Bad Lưu trữ 2013-04-20 tại Wayback Machine By Thomas A. Garrett| Federal Reserve Bank of St. Louis| Spring 2010
 3. ^ Richard Wilkinson & Pickett, Kate (2009). The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Allen Lane. tr. 352. ISBN 978-1-84614-039-6.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 4. ^ World Trade Organization (tháng 5 năm 2012). Macroeconomic stability, inclusive growth and  employment (PDF). Thematic Think Piece. United Nations. tr. 12. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013. Đã định rõ hơn một tham số trong author-name-list parameters (trợ giúp)
 5. ^ Chapter 2: Inequality: Recent Trends in China and Experience in the OECD Area. CHINA IN FOCUS: LESSONS AND CHALLENGES (PDF). OECD. 2012. tr. 1634. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.
 6. ^ Vos, Rob (2012). World Economic Situation and Prospects (PDF). Development Policy and Analysis Division. New York: United Nations. tr. 22. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Liên kết ngoàiSửa đổi

 • Levy, Frank (2008). Distribution of Income.  Trong David R. Henderson (ed.) (biên tập). Concise Encyclopedia of Economics (ấn bản 2). Indianapolis: Library of Economics and Liberty. ISBN 978-0865976658. OCLC 237794267.Quản lý CS1: văn bản dư: danh sách biên tập viên (liên kết)
 • A portal dedicated to the topic of economic inequality
 • Small Inequality Measures Calculus (and On-Line Calculator)
 • The UC Atlas of Global Inequality Lưu trữ 2015-08-23 tại Wayback Machine explores some aspects of inequality using online, downloadable maps and graphics.
 • Population Health Forum website  group seeking to improve health by addressing inequality.
 • Russell Sage Foundation. Social Inequality. Working Papers. Bản gốc (Web page) lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2006. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2006.
 • Leigh, A. and Jencks, C. (2005). Inequality and Health: Long-Run Evidence from a Panel of Countries (PDF). Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2005.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 • Clarkwest, A and Jencks, C. (2003). Inequality and Mortality in Rich Countries: Who Owns the Null Hypothesis? (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 28 tháng 5 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2005.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 • The Inequality Predicament United Nations Report on the World Social Situation 2005
 • Two Americas: One Rich, One Poor? Understanding Income Inequality in the United States
 • Has U.S. Income Inequality Really Increased? Accessed 2007-06-11.
 • Measuring Trends in Leisure: The Allocation of Time Over Five Decades studies the trade-offs between earning income and enjoying leisure
 • Data from the Inequality Survey
 • Decreasing Inequality Under Latin America's "Social Democratic" and "Populist" Governments: Is the Difference Real?  from the Center for Economic and Policy Research
 • Wealth and Poverty: Center for Global Studies at the University of Illinois Lưu trữ 2013-05-08 tại Wayback Machine