Beyonce body là gì - Nghĩa của từ beyonce body


Là gìNghĩa của từBeyonce body

beyonce body có nghĩa là

Một người phụ nữ có hình dạng tương tự tương tự với hình dạng cơ thể của Beyonce.Giống như cô gái có thể có Beyonce'-Đùi

Ví dụ

"Cô gái đó có một cơ thể của Beyonce"!