Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai là


Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

19/03/2021 356

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là
A. Từ chỗ là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, hầu hết các nước đã giành lại được độc lập B. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, các nước đã giành lại được độc lập C. Từ chỗ là những nền kinh tế kém phát triển đã vươn lên đạt nhiều thành tựu rực rỡ D. Tất cả các nước trong khu vực đã tham gia tổ chức ASEAN
Câu hỏi trong đề: Các nước Á, Phi, Mĩ - Latinh từ năm 1954 đến nay
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, các nước đã giành lại được độc lập

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Báo đáp án sai
Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.