Blade runner gun là gì - Nghĩa của từ blade runner gun


Là gìNghĩa của từBlade runner gun

blade runner gun có nghĩa là

một súng lục ổ quay thực sự tuyệt vời với 4 điốt phát sáng, gấp đôi kích hoạt và đáng kinh ngạc Nguồn điện.
id diiv = 'm3'>

ví dụ

patton oswalt sợ rằng trong tương lai anh ta sẽ có một cuộc xung đột với con trai của mình so với bản sao súng chạy Blade Gun của mình. "Này bố tôi đã ném súng chạy Blade của bạn trên mái nhà, fagot. Có lẽ nếu bạn làm 3 lần đẩy tôi sẽ đi lấy nó xuống".