Blue snow là gì - Nghĩa của từ blue snow


Là gìNghĩa của từBlue snow

blue snow có nghĩa là

Blue Snow là khi thỏa thuận tuyệt vời về hành vi của Lewdhiển thị cho công chúng

Ví dụ

Tôi đã ở một trạm một chuyến tàu và một phụ nữ bắt đầu mất một shit Tôi đã không nhận ra dự báo cho ngày nay đã dự đoán Blue Snow