Brean là gì - Nghĩa của từ brean


Là gìNghĩa của từ

brean có nghĩa là

Một từ tạo thành bởi pierro mà không có ý nghĩa

Ví dụ

Có thể hai Breans đang hỏi quá nhiều

brean có nghĩa là

Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cô ấy có một trái tim rất xấu xí. Cô ấy lừa dối bất cứ ai cô ấy đi chơi và trên tất cả là một người khủng khiếp. Cô ấy cần niềng răng. Cô ấy cần ngừng nói xấu về người khác. Không ai thực sự thích cô ấy.

Ví dụ

Có thể hai Breans đang hỏi quá nhiều Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cô ấy có một trái tim rất xấu xí. Cô ấy lừa dối bất cứ ai cô ấy đi chơi và trên tất cả là một người khủng khiếp. Cô ấy cần niềng răng. Cô ấy cần ngừng nói xấu về người khác. Không ai thực sự thích cô ấy. Wow đó cô ấy huh?

brean có nghĩa là

A boy who tends to be fine and cute with big muscles and is very athletic but can be an asshole to others

Ví dụ

Có thể hai Breans đang hỏi quá nhiều Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cô ấy có một trái tim rất xấu xí. Cô ấy lừa dối bất cứ ai cô ấy đi chơi và trên tất cả là một người khủng khiếp. Cô ấy cần niềng răng. Cô ấy cần ngừng nói xấu về người khác. Không ai thực sự thích cô ấy.

brean có nghĩa là

Wow đó cô ấy huh?

Ví dụ

Có thể hai Breans đang hỏi quá nhiều

brean có nghĩa là

Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cô ấy có một trái tim rất xấu xí. Cô ấy lừa dối bất cứ ai cô ấy đi chơi và trên tất cả là một người khủng khiếp. Cô ấy cần niềng răng. Cô ấy cần ngừng nói xấu về người khác. Không ai thực sự thích cô ấy. Wow đó cô ấy huh?

Ví dụ

yeah ...... đó là breane

brean có nghĩa là

Một cậu bé có xu hướng tốt và dễ thương với cơ bắp lớn và rất athletic nhưng có thể trở thành một đỉnh cho người khác

Ví dụ

Jessica- "Có phải là người nghèo?"
Ava- " OMG! Anh ấy là tốt quá! "