Briefcase receiver là gì


Hỏi ĐápLà gì

Receiver là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Receiver / Người Tiếp Nhận trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Receiver
Tiếng Việt Người Tiếp Nhận
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Receiver là gì?

Người được chỉ định bởi tòa phá sản để hành động như đại diện cho bên nợ phá sản. Người tiếp nhận được giao quyền giúp tái tổ chức công ty, hay thanh lý công ty nhằm thỏa mãn các nghĩa vụ đối với các chủ nợ. Người tiếp nhận được yêu cầu duy trì tài sản vì lợi ích của các chủ nợ hay của người khác có quyền lợi cổ phần trong đó, cho đến khi việc phá sản được xử lý. Trong Phá Sản Ngân Hàng, PDIC hành động như là người tiếp nhận các tài sản của ngân hàng phá sản.

  • Receiver là Người Tiếp Nhận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Receiver

  • Người Tiếp Nhận tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Receiver là gì? (hay Người Tiếp Nhận nghĩa là gì?) Định nghĩa Receiver là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Receiver / Người Tiếp Nhận. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục