Buffet king là gì - Nghĩa của từ buffet king


Là gìNghĩa của từBuffet king

buffet king có nghĩa là

một anh chàng béo thích tiệc buffet và đánh cắp tất cả thức ăn

Ví dụ

Blue Man: Nhìn vào anh chàng béo đó Đàn ông đỏ: Yeah the buffet king Vua buffet: Vậy tôi là gì Đỏ và xanh Người đàn ông: Lolololol

buffet king có nghĩa là

Ba hoặc nhiều cô gái xếp hàng trần truồng, úp xuống, lừa lên.

Ví dụ

Blue Man: Nhìn vào anh chàng béo đó