Cách dùng ahead of


Mẹo Hay

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ ahead of time

Hình ảnh cho thuật ngữ ahead of time

Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh. Thành ngữ Tiếng Anh.
Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới ahead of time Tiếng Anh
 • 株系 tiếng Trung là gì?
 • 芒草 tiếng Trung là gì?
 • 现金流量 tiếng Trung là gì?
 • 摊薄每股收益 tiếng Trung là gì?
 • 基本每股收益 tiếng Trung là gì?
 • 递延所得税资产 tiếng Trung là gì?
 • 企业所得税 tiếng Trung là gì?
 • 米糊 tiếng Trung là gì?
 • Adsorption tiếng Anh là gì?
 • 柱脚 tiếng Trung là gì?
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

ahead of time Tiếng Anh là gì?

ahead of time Tiếng Anh có nghĩa là Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh

 • ahead of time Tiếng Anh có nghĩa là Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh. Thành ngữ Tiếng Anh.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh Tiếng Anh là gì?

Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh Tiếng Anh có nghĩa là ahead of time Tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

ahead of time Tiếng Anh nghĩa là Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng ahead of time Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ ahead of time Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ahead of time Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ahead of time Tiếng Anh / Nếu điều gì đó xảy ra sớm, trước thời gian quy định hoặc có thời gian rảnh. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.