Cách mạng Hà Lan thế kỷ 16 có tính chất gì


Mẹo Hay

Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, trình bày nguyên nhân, diễn biến , kết quả, ý nghĩa cách mạng tư sản anh, Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, Sơ đồ cách mạng tư sản Anh, Cách mạng tư sản Anh, So sánh cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, Cách mạng tư sản Hà Lan Lịch sử 8, Lịch sử 10 bài 29 Giáo án, Tính chất của cuộc cách mạng tư sản Anh

Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

A. Tóm tắt lý thuyết

Hà Lan 1609

Hà Lan:

Gồm lãnh thổ các nước Hà Lan, Bỉ, Luyxămbua và một số vùng đất này có tên gọi “Nêđéclan” (vùng đất thấp).

1. Cách mạng Hà Lan

– Từ đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.
– Giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh.
– Tháng 8 – 1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
– Tháng 8-1567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Ne dec lan, và đán áp dã man.
– Tháng 4-1572 quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía Bắc.
– Tháng 1-1579 hội nghị U-trech tuyên bố thống nhất tiền tệ, đo lường và tổ chức quân sự, chính sách đối ngoại.
– Năm 1581 các tỉnh miền bắc thống nhất thành Các tỉnh liên Hiệp hay Hà Lan
– Năm 1609 Hiệp định đình chiến được ký kết, nhưng đến năm 1649 mới được công nhận độc lập.
Ý nghĩa:
+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.
+ Mở ra thời đại mới – bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
Hạn chế:quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi, nhân dân không được hưởng quyền lợi về kinh tế, chính trị.
2. Cách mạnh tư sản Anh


Lược đồ kinh tế Anh trước cách mạng

a. Tình hình nước Anh trước cách mạng

Nguyên nhân gián tiếp:
– Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
– Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng
– Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất TBCN
-> Cách mạng bùng nổ
Nguyên nhân trực tiếp:
– Tháng 4-1640 Vua Sac lơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt- len.
– Quốc hội không phê duyệt, và công kích chính sách bạo ngược của nhà vua, đòi kiểm soát quân đội, tài chính và giáo hội.
– Sac lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội, bị thất bại phải chạy lên phía Bắc Luân Đôn chuẩn bị lực lượng phản công.


Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh

b. Diễn biến của cách mạng

+ Năm 1642 – 1648: nội chiến ác liệt (Vua – Quốc hội)
+ Năm 1649: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao.
+ 1653-1658: Crôm -oen lập nền độc tài (một bước tụt lùi)
+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.


Lược đồ diễn biến cách mạng tư sản Anh
c. Ý nghĩa
– Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.
– Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

Sac lơ I

Oliver Cromwell (1599-1658)

William of Orange
Quân chủ lập hiến: vua “trị vì” mà không “cai trị” do không có thực quyền. Quyền lực chính trị tập trung trong tay quốc hội lập hiến của giai cấp tư sản. Dù còn có những hạn chế nhất định song cách mạng tư sản Anh vẫn có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử thế giới.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1.Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?
A. Năm 1565 B. Năm 1566
C. Năm 1568 D. Năm 1570
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2.Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là
A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến
D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3.Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?
A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu
B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu
C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp
D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4.Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?
A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún
B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh
C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp
D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5.Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là
A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân
B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản
C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân
D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6.Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là
A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới
B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì
C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp
D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7.Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ
B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ
C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới
D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8.Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội
A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ
C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới D. Giữa quý tộc mới với tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9.Tháng 4 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để
A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy
B. Thông qua những chính sách cải cách
C. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự
D. Phê chuẩn nội các mới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10.Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là
A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa
B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua
C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua
D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 11.Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội?
A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh B. Nông dân và công nhân
C. Quý tộc mới D. Giáo hội Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12.Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh bùng nổ?
A. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I
B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua
C. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh
D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 13.Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1640 đến năm 1648 B. Từ năm 1642 đến năm 1648
C. Từ năm 1642 đến năm 1653 D. Từ năm 1640 đến năm 1688
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14.Vua Sáclơ I bị xử tử là do
A. Ý muốn của giai cấp tư sản
B. Nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân
C. Quyết định của những người đứng đầu Quốc hội
D. Theo quy định của Hiến pháp nước Anh vì nhà vua phạm tội phản quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15.Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì
A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản
B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập
C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập
D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 16.Đọc đoạn tư liệu sau:
Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu
A. Ôlivơ Crômoen B. Ôlivơ Risa
C. Sáclơ Máchiến tranhin D. Vinhem Ôrangiơ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17.Sau khi Anh trở thành nước công hòa, quyền hành trong nước thuộc về
A. Công nhân và binh lính B. Quý tộc
C. Quý tộc mới và tư sản D. Tây Sơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18.Ý nào không phản ánh đúng tình hình chiến tranh không ổn định ở Anh từ sau khi trở thành nước cộng hòa?
A. Thiết lập chế độ Bảo hộ công B. Thiết lập chế độ độc tài quân sự
C. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến D. Thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19.Hãy sắp xếp các sự kiện sau về cách mạng tư sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 1. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến; 2. Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 3. Anh trở thành nước cộng hòa; 4. Thiết lập chế độ độc tài quân sự.
A. 3, 2, 1, 4 B. 2, 3, 4, 1
C. 1, 2, 3, 4 D. 2, 3, 1, 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 20.Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập
A. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh
B. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến
C. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực
D. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 21.Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là
A. Lật đổ chế độ phong kiến
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn
C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản
D. Được ví như cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 22.Quan sát sơ đồ sau và xác định ý nhận xét đúng nhất về quá trình phát triển của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

A. Là cuộc cách mạng tư sản phát triển đạt đến đỉnh cao
B. Là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để
C. Cách mạng trải qua những bước phát triển thăng trầm
D. Cách mạng trải qua những bước thăng trầm, nhưng xu hướng chung vẫn tạo ra bước phát triển vượt bậc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Xem thêm:  Luật thanh tra số 56/2010/QH12

Video liên quan