Công thức tính lượng mưa trung bình năm

Bài trước Bài sau

Có thể bạn quan tâm

Công thức tính tỉ lệ thành phần trong tổng

Công thức tính tốc độ tăng trưởng

Công thức tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

Bài trước

Công thức tính nhiệt độ trung bình năm

Bài sau

Công thức của tháng hạn

Công thức tháng lạnh