Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế


Mẹo Hay

Ngành Y tế đẩy mạnh cải cách hành chính

  • Được đăng Thứ Hai 17/07/2021
  • Lượt xem: 397


Phòng khám đa khoa - chuyên khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị người bệnh

Phòng khám đa khoa - chuyên khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị người bệnh

Những năm qua, Ngành Y tế Hà Giang đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân.

Hàng năm ngành Y tế đều xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của chương trình CCHC bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải các bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát về công tác CCHC tại các đơn vị trong toàn ngành. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” được giám sát thường xuyên trên hệ thống phần mềm dịch vụ công, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc. Chú trọng công tác tuyên truyền CCHC trong ngành Y tế, tạo điều kiện để mỗi công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng các phần mềm phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị các đơn vị tăng cường ứng dụng nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trong ngành y tế; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm như: Quản lý bệnh viện; quản lý y tế xã, phường; quản lý tiêm chủng; quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh... Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 Sở Y tế đã triển khai rà soát trình công bố 2 Quyết định về danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh; các phòng và đơn vị trực thuộc đều được cung cấp, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và thư điện tử công vụ. Ngành Y tế đã triển khai nâng cấp phần mềm Quản lý y tế xã phường liên thông để thực hiện quản lý sức khỏe cá nhân hộ gia đình; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Hà Giang lắp đặt các camera tại các điểm cách ly thuộc Sở Y tế quản lý như (Các bệnh viện tuyến huyện, BVĐK tỉnh…) để phục vụ cho việc kiểm soát dịch bệnh; chỉ đạo các đầu mối tiếp nhận các hồ sơ trực tuyến các dịch vụ công mà tỉnh Ban hành; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giao ban trực tuyến, tập huấn các chuyên đề về Dược Lâm sàng, tiêm chủng vacxin Covid-19, tình hình kiểm soát dịch bệnh; triển khai ký số tới toàn thể cán bộ, lãnh đạo trong Sở và các đơn vị trực thuộc; các cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối liên thông dữ liệu thanh toán BHYT đối với cơ quan bảo hiểm xã hội; các cơ sở từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đã được đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kết nối tư vấn khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Việt Đức…Ngoài ra theo đề án 1816, bệnh viện đa khoa tỉnh là đầu mối hỗ trợ từ xa và trực tiếp tới các bệnh viện tuyến huyện qua hệ thống Telehealth của Viettel cung cấp.

Bên cạnh đó Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh toàn ngành thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến khám điều trị, rút ngắn thời gian chờ đợi. Các cơ sở y tế trực thuộc đều đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế. Niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính để mọi người dân được biết. Các cơ sở khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong quản lý điều hành, để giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời chờ đợi của người bệnh; 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng phần mềm trong công tác khám chữa bệnh và liên thông thanh quyết toán BHYT. Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đều bố trí các nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh thực hiện các thủ tục hành chính khi đến khám chữa bệnh. Nhờ đó đã giúp thuận tiện hơn khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới Ngành Y tế đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản: Hoàn chỉnh việc sửa đổi các quy trình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp theo quy định hiện hành và đưa vào áp dụng trên phần mềm một cửa địên tử; áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị; nâng cao số lượng hồ sơ được giải quyết sớm, trước hạn; phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Y tế được giải quyết đúng thời hạn./.

Liên Hương


Ngành Y tế đẩy mạnh cải cách hành chính tăng chỉ số hài lòng của người bệnh

Đọc bài Lưu

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành y tế Hà Tĩnh đã nỗ lực, đồng sức, đồng lòng có nhiều biện pháp mang tính đột phá trong cải cách hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh hướng tới mục tiêu chung là sự hài lòng của người dân.

Năm 2021, ngành tập trung quyết liệt nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế; hoàn thành chương trình khung của UBND tỉnh giao đạt chất lượng và đúng tiến độ. Bác sĩ Nguyễn Tuấn, Quyền giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác cải các hành chính (CCHC) và lập các kế hoạch CCHC từng bước hiệu quả. Cổng thông tin điện tử của Ngành thường xuyên đăng tải, cung cấp đầy đủ thông tin, chính sách hỗ trợ của tỉnh về y tế, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi tìm hiểu những vấn đề liên quan đến Ngành.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quán triệt quan điểm chủ đạo “Lấy người bệnh làm trung tâm”, ngành chỉ đạo các bệnh viện rà soát, sắp xếp lại các quy trình lấy mẫu, vận chuyển và trả kết quả; đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm y tế: chuyển viện, tạm ứng, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, hạn chế tối đa các thủ tục không cần thiết để giảm bớt phiền hà cho người bệnh. Năm 2021tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 1415, trong đó 1334 hồ sơ mới tiếp nhận, 81 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang, số hồ sơ đã giải quyết trước thời hạn và đúng hạn 1263, số hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn) là 149, không có hồ sơ quá hạn. Với những kết quả đạt được, năm 2021ngành đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính như: triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên hệ thống công nghệ thông tin; triển khai hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh trong y tế (PACS) cho bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến huyện; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe cộng đồng dân cư Hà Tĩnh; đưa 03 dịch vụ công mức độ 4 và 60/107 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 vào hoạt động có hiệu quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, trạm y tế phối hợp với nhà cung cấp từng bước hoàn thiện phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Hướng tới tích hợp các phần mềm đang sử dụng vào một phần mềm quản lý chung, giảm thiểu tối đa hồ sơ sổ sách ghi chép để tập trung thời gian cho công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến xã.

Các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng chỉ số hài lòng của người dân.

Nhờ cải cách thủ tục hành chính, giờ đây khi hỏi bất cứ bệnh nhân nào về phong cách, thái độ phục vụ nói riêng và chất lượng dịch vụ nói chung của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đều nhận được câu trả lời giống nhau đó là có sự thay đổi rõ rệt và chính sự thay đổi này thực sự mang lại niềm vui cho người bệnh. Ông Hoàng Văn Thụ (62 tuổi, ở Kỳ Tiến, Kỳ Anh) đang ngồi chờ khám bệnh tại phòng khám Bệnh viện ĐK thị xã Kỳ Anh cho biết: “Đi khám bệnh giờ thuận lợi lắm! Trước đây, mỗi lần đi khám mệt nhất là phải chờ đợi,nhưng bây giờ đến khám được y tá phát số thứ tự, một số thủ tục được cắt giảm nên khoảng 1 đến 3 giờ là khám xong. Không những công bằng và nhanh gọn mà tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ cũng có thay đổi, niềm nở, chỉ dẫn tận tình cho bệnh nhân khi tìm đến các phòng để khám theo chỉ định nên tôi rất yên tâm mỗi khi ốm đau bệnh tật đều đến bệnh viện để khám chữa bệnh.”

Xác định phòng khám là phòng khách, bệnh nhân là những khách hàng đặc biệt, các bệnh viện đã tập trung đầu tư cho Khoa khám bệnh với một cơ ngơi khang trang, sạch sẽ đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của người dân. Bệnh nhân được bố trí ghế ngồi, nước uống, ti vi, quạt mát đầy đủ nên rất thoải mái, yên tâm khi đến khám và điều trị các cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cường bố trí thêm nhân lực, đặc biệt là các bác sĩ giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trực tiếp khám, chẩn đoán bệnh ban đầu và phân luồng điều trị; các bác sĩ giành nhiều thời gian để tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân để bệnh nhân yên tâm điều trị. Các thủ tục từ khi bệnh nhân đến lấy số thứ tự khám bệnh cho đến khi khám bệnh xong đều có tổ chăm sóc khách hàng hướng dẫn nhiệt tình. Từ khu vực đón tiếp bệnh nhân đến chỗ khám lâm sàng, cận lâm sàngđềuđược sắp xếp theodây chuyền liên hoàn, có bảng chỉ dẫn rõ ràng. Quy trình khám chữa bệnh từ 12 đến 14 bước giảm xuống còn 4 đến 7 bước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để giải quyết nhanh chóng các TTHC, vì thế, tại một số cơ sở khám chữa bệnh như BVĐK tỉnh, BVĐK thành phố,…mặc dù bệnh nhân đông nhưng đều được giải quyết kịp thời, không có tình trạng ứ động. Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng nỗ lực cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu để tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao ở gần nhà.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại như: lãnh đạo một số đơn vị chưa triển khai quyết liệt công tác CCHC nên khi ban hành kế hoạch CCHC và triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu; đội ngũ tham mưu, giúp việc CCHC còn kiêm nhiệm nên chưa thực sự tâm huyết và còn yếu về năng lực công tác. Một số đơn vị chưa chủ động trong cập nhật các thủ tục mới khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC có hiệu lực nên các thủ tục chưa được cập nhật kịp thời theo quy định. Văn bản quy phạm pháp luật thay đổi thường xuyên, danh mục thủ tục hành chính do Bộ Y tế công bố theo văn bản mới chậm hơn so với chỉ đạo cập nhật và triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh nên việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế không khớp giữa các Quyết định công bố của tỉnh và trung ương, thường phải sửa đổi, bổ sung và công bố lại rất mất thời gian, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận hồ sơ. Đã có 60/107 dịch vụ công trực tuyến được đưa lên mức độ 3, tuy nhiên việc tổ chức khai thác phát huy hiệu quả còn hạn chế. Nguyên nhân do người dân và doanh nghiệp chưa quen với việc khai thác dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ trực tuyến, chưa có nhiều phương án tuyên truyền hiệu quả; Trình độ CNTT của cán bộ y tế ở một số đơn vị còn hạn chế …

Thời gian tới ngành tập trung đẩy mạnh CCHC vào 04 nhiệm vụ chính đó là sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC; thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân kỳ trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông. Phấn đấu Sở Y tế luôn được xếp có Chỉ số PAPI nằm trong nhóm đạt điểm nhóm 2 (đạt điểm trung bình cao) trên các trục nội dung; có chỉ số PAR INDEX luôn nằm trong tốp 10 Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Từ đó, ngành Y tế sẽ có những bước tiến mới, phát triển cơ bản, toàn diện theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Đoàn Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Ngành Y tế đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ hai - 30/09/2019 16:09

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Y tế đã thực hiện đạt kết quả đáng kể trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Tỉnh ủy Bình Định và Kế hoạch CCHC tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Bình Định năm 2019. Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm 2019, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch CCHC với các nội dung trọng tâm: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC), siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; đổi mới phương thức, lề lối làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; phấn đấu nâng cao chỉ số Quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh, chỉ số CCHC của Sở Y tế.

Người bệnh hài lòng khi đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnhNgười bệnh hài lòng khi đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh... là những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành đã và đang thực hiện. Trong đó, xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm trong những năm qua và từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của chương trình CCHC nhà nước bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân…

IMG 6681 (1)Bộ phận chăm sóc khách hàng là nơi hướng dẫn mọi thắc mắc của người bệnh và người nhà về thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Ngành luôn xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm xóa bỏ các thủ tục rườm rà cho tổ chức và công dân. Từ đầu năm đến nay, thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, 100% các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 đảm bảo đầy đủ 6 nhiệm vụ công tác CCHC và tiến độ đề ra trên cơ sở kế hoạch CCHC của Sở Y tế. Song song đó, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC đảm bảo mục tiêu của tỉnh đã đề ra.
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đừng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, Công văn số 2827/UBND-NC ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ CCHC; Sở Y tế đã lồng ghép trong các hội nghị, giao ban của Ngành, triển khai các nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, xây dựng các giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số CCHC của Sở Y tế năm 2019.
Để đạt hiệu quả trong công tác CCHC, Sở Y tế đã tăng cường công tác kiểm tra CCHC. Thực hiện Kế hoạch số 1036/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2019, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC của Sở Y tế năm 2019 (Kế hoạch số 12/KH-SYT ngày 22/02/2019), ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, trong quý I/2019 tiến hành kiểm tra 5 đơn vị trực thuộc và trong quý II/2019 kiểm tra 4 đơn vị trực thuộc, qua kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị triển khai đầy đủ 6 nội dung công tác CCHC.
Để công tác CCHC thật sự đạt chất lượng và đáp ứng sự hài lòng của người dân trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước; tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh; hoặc việc các doanh nghiệp thực hiện những quy định của nhà nước trong lĩnh an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm… Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2019 (Kế hoạch số 11/KH-SYT ngày 22/02/2019) đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên tuyền công tác CCHC tại đơn vị, phổ biến, thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành hiểu, nắm được về nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác CCHC để phục vụ người dân tốt hơn, giảm các phiền hà cho người dân khi đến với cơ sở y tế. Sở Y tế đã tổ chức các hội nghị chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép các hội nghị triển khai công tác của Ngành, phổ biến tuyên truyền các văn bản như Chương trình hành hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC cấp xã trong lĩnh vực dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 116 danh mục TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Đã triển khai một số nội dung như lập danh mục thủ tục hành chính; quy trình thủ thục hành chính; quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế đăng ký vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 01/4/2019, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế do Bộ Y tế ban hành trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 58 danh mục thủ thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực dược; lĩnh vực gia dụng và y tế, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực vệ sinh thực phẩm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Đăng ký 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đã được Sở Y tế cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đăng tải trên Trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định.
Công tác CCHC được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính. Bên cạnh đó, vẫn không tránh khỏi những hạn chế tồn tại trong thời gian qua, đó là công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; các đơn vị trực thuộc chưa phát huy hết tính chủ động; công tác chỉ đạo, điều hành về cải CCHC của Thủ trưởng một số đơn vị chưa thật quyết liệt; bố trí nơi làm việc, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định…
Trên cơ sở những kết quả đạt được của ngành Y tế về CCHC thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Ngành đó là: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định đổi mới cơ chế, tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Nghị định về lĩnh vực Y tế cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; tiếp tục kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc các phòng chức năng của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định; thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc trong diện quy hoạch của Ngành theo quy định; tiếp tục đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, tin học, nghiệp vụ quản lý hoạt động Y tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về đổi mới tài chính công, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ); triển khai thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của Ngành./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền - Khoa TT-GDSK- Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế

06:43 - Thứ Sáu, 19/11/2021 Lượt xem: 2389 In bài viết

ĐBP - Xác định, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã nỗ lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân…

Người dân đến Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé được bộ phận tiếp đón kiểm tra thân nhiệt, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn làm quy trình, thủ tục khám, điều trị bệnh.

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh những năm gần đây, ai cũng nhận thấy không gian, khuôn viên của bệnh viện đã rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều so với trước. Không những thế, khi người bệnh đến khám, sẽ được nhân viên tiếp đón, hướng dẫn làm thủ tục theo quy định; đồng thời, dẫn đến từng khoa, phòng khám bệnh... với sự đón tiếp nhiệt tình, thân thiện. Đặc biệt, để người bệnh hiểu rõ hơn quyền thụ hưởng khi tham gia khám, chữa bệnh; bệnh viện còn công khai giờ khám bệnh, quy trình khám bệnh, đối tượng ưu tiên, hòm thư góp ý, đường dây nóng, quyền lợi, nghĩa vụ của người bệnh và nhân viên y tế... Bà Nguyễn Thị Nhàn, tổ dân phố 23, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ chia sẻ: Do mắc bệnh cao huyết áp nên phải thường xuyên đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mỗi lần đến đây, tôi đều được nhân viên y tế hướng dẫn, chăm sóc tận tình, kể cả việc tiếp nhận các thủ tục, giấy tờ cho đến việc thanh toán viện phí.

Bác sĩ Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Cùng với việc cắt giảm các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người bệnh, để hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đơn vị cũng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp với một cơ sở khép kín trong công tác khám, điều trị. Hiện nay, bệnh viện đã và đang triển khai các gói dịch vụ sử dụng trang thiết bị tiên tiến như: Máy chụp CT-Scaner; máy chụp XQ; máy siêu âm Doppler; điện tim, điện não; nội soi dạ dày, đại tràng, trực tràng, phế quản, soi ổ bụng; máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy đo chức năng hô hấp, chuyên hóa cơ bản; các trang thiết bị phẫu thuật nội soi ổ bụng, tai mũi họng…

Không chỉ cơ sở y tế tuyến tỉnh, đối với các cơ sở khám, chữa bệnh huyện, thị, thành phố, vài năm gần đây cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khám chữa bệnh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh theo đúng lộ trình của ngành Y tế. Hiện nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh, huyện, xã có hệ thống đường truyền cáp quang, hạ tầng mạng Lan, phòng máy chủ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Các phần mềm quản lý khám chữa bệnh; quản lý tiêm chủng; quản lý tiêm vắc xin Covid-19; báo cáo chuyển tuyến; đường dây nóng; quản lý HIV, quản lý các chương trình mục tiêu y tế; giám định bảo hiểm y tế... đảm bảo thống nhất liên thông đồng bộ kết nối dữ liệu với Sở Y tế, Bộ Y tế, bảo hiểm xã hội, trang bị hệ thống tra cứu thông tin y tế thông minh.

Bác sĩ Lò Văn Sen, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé chia sẻ: Nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cũng như hiện đại hóa trong lĩnh vực y tế, Trung tâm thường xuyên cập nhật, phổ biến các văn bản về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, viên chức biết và thực hiện. Cùng với đó, triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Với quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, có thể nói thời gian qua, công tác cải cách hành chính của ngành Y tế tỉnh đã chuyển biến mạnh mẽ và đổi mới liên tục; làm thay đổi cơ bản việc cải cách thủ tục hành chính phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đánh giá của Sở Y tế, hiện nay, tất cả các cơ sở y tế trực thuộc đều đơn giản hóa quy trình khám, chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính để mọi người dân được biết. Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Tin xem nhiều

  • Cải cách hành chính

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 31.8.2016, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản số 1011/KCB- QLCL gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành.

Xem tiếp

Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện

Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện

Trong 2 ngày 18 và 19/8/2016 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức Hội nghị Tăng cường Quản lý Chất lượng Bệnh viện. Hội nghị do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Trưởng Bộ Y tế và Đại sứ ngài Bruno Angelet, Trưởng phái Đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì cùng với sự tham dự của hơn 400 đại biểu từ các bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh/thành phố.

Xem tiếp

Bộ Y tế công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Bộ Y tế công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Ngày 9/11/2015, Bộ Y tế công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp

Lễ công bố triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: “Cấp giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế”

Ngày 02/07/2015, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Vụ TTB&CTYT), Bộ Y tế tổ chức Lễ công bố triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, đại diện Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế trong nước.

Xem tiếp

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Bộ Y tế

Công tác cải cách hành chính luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế. Ngay từ những tháng đầu năm 2014

Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH: Tích cực cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH: Tích cực cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh

Cải cách thủ tục hành chính là một trong các nhiệm vụ ưu tiên tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định. Trong những năm qua, bệnh viện nói chung, Khoa Khám bệnh nói riêng đã thực hiện việc khảo sát, đánh giá và rút gọn các bước trong quy trình hành chính về khám chữa bệnh nhằm tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

Xem tiếp

Những kết quả đáng ghi nhận về cải tiến quy trình, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại BVĐK Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Những kết quả đáng ghi nhận về cải tiến quy trình, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại BVĐK Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Sau hơn một năm thực hiện cải tiến quy trình, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, những kết quả ban đầu đã được ghi nhận tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Thọ.

Xem tiếp

Tình hình áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ Y tế và những kết quả khả quan

Thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 2058/QĐ - BYT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

Xem tiếp

Tình hình thực hiện cải cách tài chính công tại Bộ Y tế

Hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách trong chăm sóc sức khỏe đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem tiếp

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 đối với 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đã kiểm tra 6 đơn vị về công tác tổ chức cán bộ năm 2014)

Xem tiếp

1 2

Sản phẩm truyền hình

  • Lễ công bố triển khai dịch vụ công trực tuyến về cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
  • Cải cách quy trình khám chữa bệnh để giảm tải

Cải cách hành chínhCải cách hành chínhCải cách hành chính

bộ y tếBảo Sơnvietnnamnetsức khỏe & đời sốnglogo7viettely tế thế giớivnexpress