Case đọc là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ case tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm case tiếng Anh case
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ case

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

case tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ case trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ case tiếng Anh nghĩa là gì.

case /keis/
case
- (Tech) vỏ, bao; hộp; ca, trường hợp; dạng chữ

case
- trường hợp in c. trong trường hợp
- degenerate c. trường hợp suy biến
- general c. trường hợp tổng quát, trường hợp chung
- limiting c. trường hợp giới hạn
- limit-point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn
- ordinary c. trường hợp thông thường
- particularr c. trường hợp [riêng, đặc biệt]
- special c. trường hợp đặc biệt
quảng cáo

Giày Cao Gót Nữ 7cm & 9cm/ Sandal Nữ Quai Nhún Đính Đá Kim Tuyến 149.000 đ 298.000 đ (giảm 50%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới case

 • straitlacedly tiếng Anh là gì?
 • counter-culture tiếng Anh là gì?
 • fille tiếng Anh là gì?
 • jumping-jack tiếng Anh là gì?
 • psychophysiology tiếng Anh là gì?
 • gilt-edged tiếng Anh là gì?
 • pulpiest tiếng Anh là gì?
 • gonoblast tiếng Anh là gì?
 • obligates tiếng Anh là gì?
 • inculpating tiếng Anh là gì?
 • wedding breakfast tiếng Anh là gì?
 • dollar tiếng Anh là gì?
 • tuberculous tiếng Anh là gì?
 • taeniafuge tiếng Anh là gì?
 • colour-process tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của case trong tiếng Anh

case có nghĩa là: case /keis/*  danh từ- trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế=in his case+ trong trường hợp của hắn ta=to be in a sad case+ ở trong một hoàn cảnh đáng buồn- (y học) trường hợp, ca=the worst cases were sent to the hospital+ các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện=lying-down case+ trường hợp phải nằm=walking case+ trường hợp nhẹ có thể đi được- vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng=to win one's case+ được kiện- (ngôn ngữ học) cách!in any case- trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào!in case- nếu=in case I forget, please remind me of my promise+ nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé!in case of- trong trường hợp=in case of emergency+ trong trường hợp khẩn cấp!in the case of- đối với trường hợp của, về trường hợp của=in the case of X+ đối với X, về trường hợp của X!it is not the case- không phải như thế, không đúng như thế!to have a good case- có chứng cớ là mình đúng!to make out one's case- chứng tỏ là mình đúng!to put the case for somebody- bênh vực ai, bào chữa cho ai!put the case that- cứ cho rằng là, giả dụ!to state one's case- trình bày lý lẽ của mình*  danh từ- hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ)- (ngành in) hộp chữ in (có từng ngăn)!lower case- chữ thường!upper case- chữ hoa*  ngoại động từ- bao, bọc- bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọccase- (Tech) vỏ, bao; hộp; ca, trường hợp; dạng chữcase- trường hợp in c. trong trường hợp- degenerate c. trường hợp suy biến- general c. trường hợp tổng quát, trường hợp chung- limiting c. trường hợp giới hạn- limit-point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn- ordinary c. trường hợp thông thường- particularr c. trường hợp [riêng, đặc biệt]- special c. trường hợp đặc biệt

Đây là cách dùng case tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ case tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh