Cave explorer là gì - Nghĩa của từ cave explorer


Là gìNghĩa của từCave explorer

cave explorer có nghĩa là

Một trò chơi trong đó bạn tìm kiếm Kho báu sâu bên trong một hang động, sử dụng tay của bạn làm thám hiểm và hậu môn của nạn nhân của bạn là hang động.Điều này xảy ra khá thường xuyên tại cộng đồng roleplay gmod, cụ thể là Taconbanana.

Ví dụ

SCALENE: Dave mặc váy, kéo tôi vào một tủ quần áo, và khiến tôi chơi Cave Explorer. Tôi dun như trò chơi đó.

cave explorer có nghĩa là

Ngón tay hoặc fists của bất kỳ khoang (hang động) của cơ thể con người.

Ví dụ

SCALENE: Dave mặc váy, kéo tôi vào một tủ quần áo, và khiến tôi chơi Cave Explorer.