Chairman of the Board of Directors là gì


Hỏi ĐápLà gì

Board Of Directors là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Board Of Directors / Hội đồng quản trị trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Board Of Directors
Tiếng Việt Hội đồng quản trị
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Board Of Directors là gì?

Hội đồng quản trị (B of D) là một nhóm các cá nhân được bầu ra đại diện cho các cổ đông. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý thường họp định kỳ để đưa ra các chính sách quản lý và giám sát công ty. Mọi công ty đại chúng đều phải có hội đồng quản trị. Một số tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận cũng có ban giám đốc. Điều này cũng áp dụng cho các công ty GMBH của Đức.

  • Board Of Directors là Hội đồng quản trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Board Of Directors

Nói chung, hội đồng quản trị thay mặt cổ đông đưa ra quyết định với tư cách là người được ủy thác. Các vấn đề nằm trong tầm ngắm của hội đồng quản trị bao gồm tuyển dụng và sa thải các giám đốc điều hành cấp cao, chính sách cổ tức, chính sách quyền chọn và lương thưởng cho người điều hành. Ngoài những nhiệm vụ đó, ban giám đốc có trách nhiệm giúp một công ty đặt ra các mục tiêu rộng lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành và đảm bảo công ty có đủ nguồn lực được quản lý tốt theo ý mình.

Definition

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Board Of Directors

  • Hội đồng quản trị tiếng Anh                                                                                                                        Board Of Directors Board Of Directors Board Of Directors Board Of Directors Board Of Directors Board Of Directors

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Board Of Directors là gì? (hay Hội đồng quản trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Board Of Directors là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Board Of Directors / Hội đồng quản trị. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục