Chính tả - tuần 4 trang 15


Bài Tập
- Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi:giải thưởng
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống và giải đố:

Lời giải chi tiết:

a) Điềndhoặcrvào chỗ trống và giải câu đố:

Hòn gì bằng đất nặnra

Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày.

Khi ra,dađỏ hây hây

Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.

- Là hòn gạch.

b) Giải câu đố :

Trắng phau cày thửa ruộng đen

Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng.

- Là viênphấn trắng.

Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằnggi, dhoặcr,có nghĩa như sau:

- Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ:ru

- Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu:dịu dàng

- Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi:giải thưởng

b) Chứa tiếng có vầnânhoặcâng, có nghĩa như sau :

- Chỉ cơ thể của người:thân thể

- Cùng nghĩa vớinghe lời:vâng lời

- Dụng cụ đo khối lượng:cái cân