Chính tả - tuần 4 trang 23, 24


Bài Tập
- Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn ............. thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê,
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu làr,dhoặcgi:

- Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn ............. thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê,

- Diều bay, diều lá tre bay lưng trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời .....đưa tiếng sáo, ..... nâng cánh .....

Phương pháp giải:

Chú ý các tiếng có âm đầu làr, d,hoặcgiđể điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

- Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơngióthổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê.

- Diều bay, diều lá tre bay lưng trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời.Gióđưa tiếng sáo,giónâng cánhdiều.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ân hoặc âng :

Vua Hùng một sáng đi săn

Trưa tròn bóng nắng nghỉ ch .....chốn này

D .....d .....một quà xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

- Nơi ấy ngôi sao khuya.

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng một v .....trên s.....

Nơi cà nhà tiễn ch.....

Anh tôi đi bộ đội

Bao niềm vui nỗi đợi

Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng.

Phương pháp giải:

Chú ý điềnânhoặcângvào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Vua Hùng một sáng đi săn

Trưa tròn bóng nắng nghỉchânchốn này

Dân dângmột quả xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

- Nơi ấy ngôi sao khuya

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng mộtvầngtrênsân

Nơi cả nhà tiễnchân

Anh tôi đi bộ đội

Bao niềm vui nỗi đợi

Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng