Cho các đặc điểm sau thực vật C4 có những lợi thế nào


Hỏi ĐápThế nào

Cho các đặc điểm sau: (1) cần ít phôtôn ánh sáng để cố định 1 gam phân tử CO2 (2) quang hợp xảy ra ở nồng độ CO2thấp hơn so với thực vật C3 (3) sử dụng nước một cách chọn lọc hơn thực vật C3 (4) đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3 (5) sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3 Thực vật C4có những lợi thế nào?

A. (1) và (2)

B. (4) và (5)

C. (2) và (3)

Đáp án chính xác

D. (3) và (4)

Xem lời giải

Cho các đặc điểm của thực vật: (1) Các tế bào lá có 2 loại lục lạp. (2) Điểm bù CO2 thấp. (3) Điểm bão hoà ánh sáng thấp. (4) Cường độ quang hợp thấp. (5) Năng suất sinh học cao. (6) Xảy ra hô hấp sáng mạnh. Các đặc điểm sinh lý có ở những thực vật C4 là


Câu 85046 Thông hiểu

Cho các đặc điểm của thực vật:

(1) Các tế bào lá có 2 loại lục lạp.

(2) Điểm bù CO2 thấp.

(3) Điểm bão hoà ánh sáng thấp.

(4) Cường độ quang hợp thấp.

(5) Năng suất sinh học cao.

(6) Xảy ra hô hấp sáng mạnh.

Các đặc điểm sinh lý có ở những thực vật C4 là


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM --- Xem chi tiết

...

Đặc điểm của thực vật C4

Văn bởi

Mônica

Vương quốc thực vật đã phát triển các chiến lược khác nhau để tồn tại. Một số có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như gai xương rồng, chẳng hạn như những chiếc lá đã biến đổi đã thay thế khả năng quang hợp bằng khả năng bảo vệ cơ thể của những cây này. Nhưng có những người khác không phải như vậy, chẳng hạn như cái gọi là Thực vật C4.

Chúng là loài thực vật thường sống ở các vùng khô hạn hoặc bán khô hạn, vì vậy đã phát triển để giảm sự mất đi carbon dioxide (CO2) trong quá trình quang hợp, vì đây là một loại khí cần thiết trong quá trình biến đổi năng lượng của Mặt trời thành thức ăn cho cây trồng.

Index

  • 1 Đặc điểm quang hợp của thực vật C4
  • 2 Khí hậu và thực vật C4
  • 3 Thực vật C4 có ưu điểm gì?
  • 4 Thực vật C4 là gì?

Những phát biểu nào dưới đây phù hợp với các đặc điểm của nhóm thực vật C3và C4?(1) chất nhận CO2đầu tiên trong quang hợp là RiDP(2) điểm bão hòa ánh sáng gần bằng ánh sáng mặt trời toàn phần(3) cường độ quang hợp không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxi(4) điểm bão hòa ánh sáng bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần(5) điểm bù CO2từ 30 - 70 ppm(6) lục lạp xuất hiện ở cả tế bào thịt lá và tế bào bao bó mạch(7) perôxixôm có liên quan đến quang hợp(8) có nhu cầu nước cao trong quá trình sinh trưởng và phát triểnPhương án trả lời đúng là: