Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành MN là trung điểm AB, AD


Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021
Site Search
Toggle Mobile Menu

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi MN lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi MN lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành. Gọi (M,N) lần lượt là trung điểm của (AD) và (BC). Giao tuyến của hai mặt phẳng (left( {SMN} right)) và (left( {SAC} right)) là đường thẳng nào:


A.
(SD).
B.
(SO) (O là tâm hình bình hành (ABCD)).
C.
(SG) (G là trung điểm của AB).
D.
(SF) (F là trung điểm của CD).

Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD ( Rightarrow ) O là trung điểm của AC

Ta có:

ON là đường trung bình của (Delta ACD Rightarrow ON//CD)

OM là đường trung bình của (Delta ABC Rightarrow OM//AB)

Mà (AB//CD Rightarrow OM//CD Rightarrow O,M,N) thẳng hàng

( Rightarrow AC cap MN = O Rightarrow O in left( {SAC} right) cap left( {SMN} right))

Mà (S in left( {SAC} right) cap left( {SMN} right) Rightarrow left( {SAC} right) cap left( {SMN} right) = SO).

Chọn: B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn Cancel reply