Chữ O cách điệu


Mẹo Hay

Chiều mưa tìm lại cảm hứng với Cảm Hứng Logo #15 cùng RGB nào.

rgb.vn_camhunglogo_o1

rgb.vn_camhunglogo_o2

rgb.vn_camhunglogo_o3

rgb.vn_camhunglogo_o4

rgb.vn_camhunglogo_o5

rgb.vn_camhunglogo_o6

OMBA bởiTATABI Studio,Valencia, Spain

rgb.vn_camhunglogo_o7

rgb.vn_camhunglogo_o8rgb.vn_camhunglogo_o9rgb.vn_camhunglogo_o10rgb.vn_camhunglogo_o11rgb.vn_camhunglogo_o12rgb.vn_camhunglogo_o13rgb.vn_camhunglogo_o14

rgb.vn_camhunglogo_o15

rgb.vn_camhunglogo_o16

rgb.vn_camhunglogo_o17

rgb.vn_camhunglogo_o18

rgb.vn_camhunglogo_o19

rgb.vn_camhunglogo_o20

rgb.vn_camhunglogo_o22

Big Drop bởiAnna Kuts,New York, NY, USA

Big Drop được lấy ý tưởng từ hình ảnh Trái Đất được cách điệu và chấm nhỏ đi cùng với nó có tên gọi là The Little Drop, hình ảnh của mặt trăng xoay quanh Trái Đất.

rgb.vn_camhunglogo_o23

rgb.vn_camhunglogo_o24

rgb.vn_camhunglogo_o25

rgb.vn_camhunglogo_o26

rgb.vn_camhunglogo_o27

rgb.vn_camhunglogo_o28

rgb.vn_camhunglogo_o29

rgb.vn_camhunglogo_o30

rgb.vn_camhunglogo_o31

rgb.vn_camhunglogo_o32

rgb.vn_camhunglogo_o33

rgb.vn_camhunglogo_o34

Openlearning bởiThe Distillery,Sydney, Australia

Openlearning là tên của một nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến cho cộng đồng. Sự khác biệt của Opeanlearning mang đến cho người dùng khi tham gia các khóa học chính là đòi hỏi thời gian tìm hiểu, liên kết các nội dung được cung cấp. Ngoài ra, người học còn phải tạo được sự tương tác và trở thành một phần trong việc truyền cảm hứng cho những người khác. Logo mới của Openlearing được The Distillery lấy cảm hứng từ sự năng động, đơn giản. Với biểu tượng chữ O được vẽ tay kết hợp cùng màu sắc rực rỡ, tạo ra sự ấn tượng cho thương hiệu với người xem.

rgb.vn_camhunglogo_o43

rgb.vn_camhunglogo_o44

rgb.vn_camhunglogo_o45

rgb.vn_camhunglogo_o46

rgb.vn_camhunglogo_o47

rgb.vn_camhunglogo_o48

rgb.vn_camhunglogo_o49

Loop bởiShailja Doshi,Mumbai, India

rgb.vn_camhunglogo_o35

rgb.vn_camhunglogo_o36

rgb.vn_camhunglogo_o37

rgb.vn_camhunglogo_o38

rgb.vn_camhunglogo_o39

rgb.vn_camhunglogo_o40

rgb.vn_camhunglogo_o41

rgb.vn_camhunglogo_o42

pointopoint bởiBULLSEYE Aim on branding,Porto, Portugal

Pointopoint là một hệ thống tích hợp gps, ai cho phép kiểm soát và chẩn đoán các xe trong thời gian thực. Ý tưởng cho bộ nhận diện thương hiệu của pointopoint được cảm hứng từ cấu trúc của sản phẩm đầynổi bật cùng kích thước nhỏ và được đặt ở bên trong xe.

Tổng hợp và biên tập bởi Lauren.b | Ban biên tập RGBXin ý kiến tác giả khi đăng tải lại bài viết.