Có 6 bạn học sinh xếp thành hàng ngang số cách xếp là


Mẹo HayHọc Tốt

Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?


Câu 87938 Nhận biết

Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?


Đáp án đúng: b


Phương pháp giải

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Bài toán đếm --- Xem chi tiết

...

Có 6 học sinh và 2 thầy giáo được xếp thành hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai thầy giáo không đứng cạnh nhau?

A.

img1cách.

B.

img1cách.

C.

img1cách.

D.

img1cách.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Phân tích: Cách 1: Trước hết, xếp 6 học sinh thành một hàng có img1 cách. Lúc này giữa hai học sinh bất kì sẽ tạo nên một vách ngăn và 6 học sinh sẽ tạo nên 7 vị trí có thể xếp các thầy vào đó tính cả hai vị trí ở hai đầu hàng (hình minh họa bên dưới). 7 vị trí dấu nhân chính là 7 vách ngăn được tạo ra. img2 + Do đề yêu cầu 2 thầy giáo không đứng cạnh nhau nên ta xếp 2 thầy giáo vào 2 trong 7 vị trí vách ngăn được tạo ra có img3 cách. Theo quy tắc nhân ta có tất cả img4 cách xếp. Cách 2: -Có img5 cách xếp 8 người. -Buộc hai giáo viên lại với nhau thì có img6 cách buộc. Khi đó có img7 cách xếp. Mà hai giáo viên không đứng cạnh nhau nên số cách xếp là img8 cách xếp.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Từ sau chiến dịch nào ta bắt đầu giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

 • Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia:

 • Nội dung nào là chủ trương của ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954?

 • Nội dung nào sau đây không đúng với nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946?

 • Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ ở Việt Nam giới tuyến quân sự tạm thời là:

 • Bước vào năm 1950, sự kiện nào mở ra thuận lợi to lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp?

 • Mục tiêu quan trọng nhất của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc tháng 3/1947 là gì?

 • Ý nghĩa quan trọng nhất của việc Đảng ta thực hiện đối sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946 là gì?

 • Ý nghĩa quan trọng nhất của việc Đảng ta thực hiện đối sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946 là gì?

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương gì để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • Số cách sắp xếp 6 bạn học sinh vào 6 ghế kê thành hàng ngang là

  Số cách sắp xếp 6 bạn học sinh vào 6 ghế kê thành hàng ngang là

  A. \(60 \).

  B. \(120 \).

  C. \(12 \).

  D. \(720 \).