Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn (-10;10)


Hỏi ĐápBao nhiêu

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $\left[ { - 10;10} \right]$của tham số $m$để hàm số $y = - \frac{3}{2}{x^4} + 2{?

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn \(\left[ { - 10;10} \right]\)của tham số \(m\)để hàm số \(y = - \dfrac{3}{2}{x^4} + 2{x^3} - \left( {3m + 10} \right)x + {m^2} + 1\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\).

A. 14.

B. 13.

C. 12.

D. 11.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn -10;10để hàm số y=x3-3x2+3mx+2019nghịch biến trên khoảng1;2?

A. 11

Đáp án chính xác

B. 20

C. 10

D. 21

Xem lời giải

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn −10;10 để phương trình m2−9x=3mm−3 có nghiệm duy nhất.

A.2 .

B.19 .

C.20 .

D.21 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Li gii
Chn B
Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi: m2−9≠0⇔m≠±3
→m∈ℤm∈−10;10 có 19 giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Để thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta sẽ kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hòa giữa?

  • Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?

  • Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì?

  • Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi là gì?

  • Đâu là biện pháp hiệu quả để giữ cho môi trường trong sạch?

  • Đối với tài nguyên có thể phục hồi, chính sách của Đảng và nhà nước là gì?

  • Dân chủ là gì?

  • Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

  • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

  • Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?