Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lớp 11


Hỏi ĐápBao nhiêu

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau?

A. 2240

Đáp án chính xác

B. 2520

C. 2016

D. 256

Xem lời giải

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Chọn C.

Chọn 2 số chẵn trong tập hợp img1 có: img2 (cách). Chọn 2 số lẻ trong tập hợp img3 có: img4 (cách). Hoán vị 4 phần tử có: img5 (cách). img6 Có: img7 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ.

Đáp án đúng là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài toán dùng quy tắc đếm, cộng và nhân - Toán Học 11 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Trên một bàn cờ vua kích thước img1 người ta đặt số hạt thóc theo cách như sau đây: Ô thứ nhất đặt một hạt thóc, ô thứ hai đặt hai hạt thóc, các ô tiếp theo đặt số hạt thóc gấp đôi ô đứng liền kề trước nó. Hỏi phải tối thiểu từ ô thứ bao nhiêu để tổng số hạt thóc từ ô đầu tiên đến ô đó lớn hơn img2 hạt thóc.

 • Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C.Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A?

 • Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn con đường từ A đến C mà phải đi qua B?

 • Xếp 2 học sinh nam khác nhau và 2 học sinh nữ khác nhau vào một hàng ghế dài có 6 chỗ ngồi sao cho 2 học sinh nam ngồi kề nhau và 2 học sinh nữ ngồi kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?

 • Từ các chữ số img1có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 15.

 • Từ các chữ số 2, 4, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3?

 • Biển số xe máy tỉnh img1 gồm hai dòng: - Dòng thứ nhất là img2, trong đó img3 là một trong img4 chữ cái, img5 là một trong img6 chữ số; - Dòng thứ hai là img7, trong đó img8, img9, img10, img11, img12 là các chữ số. Biển số xe được cho là “đẹp” khi dòng thứ hai có tổng các số là số có chữ số tận cùng bằng img13 và có đúng img14 chữ số giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn img15 biển số trong các biển số “đẹp” để đem bán đấu giá?

 • Cho tập img1 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, là số lẻ và chia hết cho img2

 • An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? img1

 • Các thành phố img1, img2, img3 được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố img4 đến thành phố img5 mà qua thành phố img6 chỉ một lần?

 • Một người có img1 cái quần khác nhau, img2 cái áo khác nhau, img3chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

 • Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ img1 đến img2 và ba quả cầu đen được đánh số img3 Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

 • Từ một hộp chứa img1quả cầu màu đỏ và img2quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thờiimg3quả cầu. Xác suất để lấy được img4quả cầu màu xanh bằng:

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

 • Cho tập img1. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện: Số đó bắt buộc phải có chữ số 5 và không chia hết cho 5?

 • Số các số có năm chữ số khác nhau thỏa mãn chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước nó là:

 • Cho 2 đường thẳng img1, trên đường thẳng a lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Hỏi có thể dựng được bao nhiêu tam giác từ 12 điểm đã cho?

 • Số các số tự nhiên có img1 (với img2 ) chữ số khác nhau đôi một và đồng thời có mặt bốn chữ số img3 đôi một không kề nhau là

 • Cho tập hợp img1. Trong các nhận định sau, nhận định nào sai? (1) có thể lập được 320 số có 4 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 2 (2) có thể lập được 55 số có 3 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5 (3) có thể lập được 360 số có 5 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 (4) có thể lập được 240 số có 4 chữ số chia hết cho 3 (5) có thể lập được 1800 số có 4 chia hết cho 2 và 3

 • Tínhtổngimg1

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có img1 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng img2?

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng img1 với img2, img3, img4img5 sao cho img6.

 • Từcácchữsốimg1cóthểlậpđượcbaonhiêusốtựnhiêncóimg2chữsốkhácnhau

 • Một hình lập phương có cạnh img1. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của hình lập phương rồi cắt hình lập phương bằng các mặt phẳng songsong với các mặt của hình lập phương thành img2 hình lập phương nhỏ có cạn img3. Có bao nhiêu hình lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ .

 • Số img1 có bao nhiêu ước số nguyên?

 • Một hình chóp có tất cả img1 mặt. Hỏi hình chóp đó có bao nhiêu đỉnh?

 • Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5? Kết quả cần tìm là

 • Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn img1 được lập từ các chữ số img2, img3, img4, img5, img6?

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có img1 chữ số, sao cho trong mỗi số chỉ có mặt hai chữ số img2img3, đồng thời số chữ số img4 có mặt trong số tự nhiên đố luôn là một số lẻ?

 • Cho tập img1 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, là số lẻ và chia hết cho img2

 • Một hội thảo có img1 nhà khoa học đến từ bốn tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Nguyên ( mỗi tỉnh có hai người ). Hỏi có bao nhiêu cách xếp img2 nhà khoa học nói trên vào một bàn tròn sao cho có đúng hai nhà khoa học của Hải Phòng ngồi cạnh nhau?

 • Cho các phát biểu sau: a)Số phần tử của tập hợp hữu hạn img1 được ký hiệu là img2 hoặc img3. b)Nếu img4img5 là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của tập img6 bằng số phần tử của img7 cộng với số phần tử của img8. c)Chỉ có một quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng. d)Quy tắc cộng mở rộng là img9. Số đáp án đúng là?

 • Từ các chữ số img1 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm img2 chữ số khác nhau ?

 • Một đoàn tàu có bốn toa đỗ ở sân ga. Có bốn hành khách bước lên tàu. Số trường hợp có thể xảy ra về cách chọn toa của bốn khách là

 • Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số?

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số img1, không có hai chữ số img2 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần.

 • Từ các chữ số img1 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có img2 chữ số khác nhau ?

 • Trên bàn có bày 2 loại bánh khác nhau, 4 loại mứt khác nhau và 5 loại trái cây khác nhau để cho khách dùng tráng miệng. Hỏi mỗi người khách có thể có bao nhiêu cách chọn một loại bánh hoặc một loại mứt hoặc một loại trái cây?

 • Từ các chữ số img1 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có sáu chữ số và thỏa mãn điều kiện: sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và chữ số hàng nghìn lớn hơn img2?

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có img1 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng img2?

 • Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Cho biểu đồ sau:
  Kết quả hình ảnh cho biểu đồ tròn về Đông Nam Á
  Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • Một sợi dây kim loại dài img1 được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất được uốn thành một hình vuông, đoạn thứ hai được uốn thành một vòng tròn. Hỏi khi tổng diện tích của hình vuông và hình tròn ở trên nhỏ nhất thì chiều dài đoạn dây uốn thành hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

 • I don’t travel ________ these days because I don’t have much free time.

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng tất cả các chữ số của số đó bằng 7.


  Câu 87948 Vận dụng

  Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng tất cả các chữ số của số đó bằng 7.


  Đáp án đúng: d


  Phương pháp giải

  - Liệt kê các trường hợp có tổng 4 số bằng 7, chia các trường hợp sau:

  + Trong 4 chữ số a, b, c, d có 3 chữ số bằng 0.

  + Trong 4 chữ số a, b, c, d có 2 chữ số bằng 0.

  + Trong 4 chữ số a, b, c, d có 1 chữ số bằng 0.

  + Trong 4 chữ số a, b, c, d có 0 chữ số bằng 0.

  - Sử dụng hoán vị sau đó áp dụng quy tắc cộng.

  Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Bài toán đếm --- Xem chi tiết

  ...