Công thức tính vốn hóa thị trường


Thị trường

1. Bạn đã biết vốn hóa thị trường là gì? Thông tin và khái niệm cơ bản cho bạn

Nếu là dân kinh doanh, hay chuẩn bị kinh doanh chắc chắn rằng bạn sẽ hiểu cơ bản về vốn hóa thị trường hay muốn tìn hiểu sâu về thông tin này. Vậy vốn hóa thị trường là gì?

1.1. Giá trị vốn hóa thị trường là gì

Vốn hóa thị trường là giá trị thị trường của một công ty giao dịch công khai là cổ phiếu đang lưu. Vốn hóa thị trường bằng giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vì cổ phiếu đang lưu hành được mua và bán ở thị trường công cộng, vốn hóa có thể được sử dụng như một chỉ số về quan điểm của công chúng về giá trị ròng của công ty và là yếu tố quyết định trong một số hình thức định giá cổ phiếu. Do tính đơn giản và hiệu quả của nó mà vốn hóa thị trường còn được dùng để đánh giá rủi ro, giới hạn thị trường đồng thời nó cũng có thể là một thước đo hữu ích trong việc xác định cổ phiếu nào bạn quan tâm và làm thế nào để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với các công ty có quy mô khác nhau.

Quy mô vốn hóa thị trường dễ dàng tính được đối với các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Giá trị vốn hóa thị trường là gì
Giá trị vốn hóa thị trường là gì

Để đưa ra quyết định đầu tư, bạn có thể cần phải tính đến giới hạn thị trường của một số khoản đầu tư. Đồng thời cùng nghiên cứu thị trường và rất nhiều vấn đề xoay quanh để có thể lựa chọn chính xác doanh nghiệp đầu tư cho mình. Ngoài số liệu về vốn hóa thị trường, các nhà đầu tư (investor) hay các chuyên viên phân tích đầu tư còn quan tâm đến các chi số khác như chỉ số ROA, ROE, chỉ số ICOR, tài sản thuần, net income...

1.2. Vai trò và nhiệm vụ chính của mức vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường là định giá tổng hợp của công ty dựa trên giá cổ phiếu hiện tại và tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nó được tính bằng cách nhân giá thị trường hiện tại của cổ phiếu công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Vốn hóa thị trường là một trong những đặc điểm quan trọng nhất giúp người chơi chứng khoán xác định lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro trong cổ phiếu. Nó cũng giúp các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có thể đáp ứng tiêu chí rủi ro và đa dạng hóa ý định kinh doanh của họ.

Vai trò và nhiệm vụ chính của mức vốn hóa thị trường là gì?
Vai trò và nhiệm vụ chính của mức vốn hóa thị trường là gì?

Nhiệm vụ chính của vốn hóa thị trường đó là đề cập đến một công ty có giá trị như thế nào được xác định bởi thị trường chứng khoán. Nó được định nghĩa là tổng giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành. Để tính giới hạn thị trường của một công ty, người ta thường nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá trị thị trường hiện tại của một cổ phiếu.

1.3. Một số quan điểm sai lầm về vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường đem lại cho bạn cái nhìn tương đối đầy đủ và toàn diện về doanh nghiệp. Tuy nhiên nó không phải là thông tin toàn năng, bởi vậy đã có một số nhận định sai lầm về vốn hóa thị trường như sau:

1.3.1. Vốn hóa thị trường không phải là giá trị của doanh nghiệp

Vốn hóa thị trường mặc dù được sử dụng thường xuyên để thể hiện mức độ phủ sóng và giá trị của một công ty, giới hạn thị trường nhưng nó không đo lường giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty đó hay giá trị của nó. Giá trị của doanh nghiệp doanh nghiệp chỉ được xác định khi có những phân tích kỹ lưỡng đồng thời áp dụng các nguyên tắc cơ bản mới có thể làm điều đó.

Vốn hóa thị trường không phải vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vì nó không đủ giá trị để định giá một công ty bởi vì giá thị trường mà nó dựa vào không nhất thiết phản ánh giá trị của một phần của doanh nghiệp. Thực tế kinh doanh cho thấy cổ phiếu thường định giá theo đặc điểm của thị trường, đôi khi là định giá cao lên hoặc thấp xuống so với giá trị thực.

Một số quan điểm sai lầm về vốn hóa thị trường
Một số quan điểm sai lầm về vốn hóa thị trường

Mặc dù nó đo lường chi phí mua tất cả cổ phiếu của công ty, nhưng giới hạn thị trường không xác định số tiền mà công ty sẽ chi trả trong những giao dịch xác nhập của mình. Một phương pháp tốt hơn để tính giá mua lại một doanh nghiệp hoàn toàn là dựa trên giá trị doanh nghiệp.

1.3.2. Vốn hóa thị trường thay đổi trong giới hạn thị trường

Hai yếu tố chính có thể thay đổi giới hạn thị trường của công ty: thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu hoặc khi công ty phát hành hoặc mua lại cổ phiếu. Một nhà đầu tư thể tăng lượng cổ phiếu trên thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ đông trong một quá trình được gọi là pha loãng.

Ngoài ra, có những thời kỳ cổ phiếu của doanh nghiệp được tăng nhanh chóng về số lượng nhưng giá trị mỗi cổ phiếu vẫn giữ nguyên.

Vốn hóa thị trường là một khái niệm quan trọng mà mọi nhà đầu tư đều cần nắm rõ. Nắm rõ những thông tin này sẽ giúp ích rất lớn trong đầu tư và kinh doanh của bạn.

2. Vậy còn vốn hóa thị trường chứng khoán là gì? Vai trò và cách tính

Vốn hóa thị trường được hiểu đơn giản là số tiền bạn phải trả để mua mỗi cổ phiếu mà doanh nghiệp phát hành tại thời điểm đó. Vốn hóa thị trường chứng khoán cũng được hiểu là số cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá thị trường chứng khoán hiện tại.

2.1. Cách tính vốn hóa thị trường chứng khoán như thế nào?

Thực tế, công thức tính vốn hóa thị trường không khó như những gì cái tài liệu miêu tả, nó không có nhiều thủ thuật ẩn, không có nhiều khái niệm kỳ quặc hay quy định liên quan. Bạn chỉ cần thông tin về số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giá mỗi cổ phiếu hiện tại.

Vậy còn vốn hóa thị trường chứng khoán là gì? Vai trò và cách tính
Vậy còn vốn hóa thị trường chứng khoán là gì? Vai trò và cách tính

Công thức tính vốn hóa thị trường sẽ là: (Số lượng cổ phiếu) X (giá trị một cổ phiếu) = (vốn hóa thị trường).

Ví dụ cụ thể như: Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, Công ty Coca-Cola có khoảng 4,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu được giao dịch ở mức 53,75 đô la một cổ phiếu. Nếu bạn muốn mua từng cổ phiếu của Coca-Cola trên thế giới, bạn sẽ phải trả 4.280.000.000 cổ phiếu x 53,75 đô la, tương đương 230.050.000.000 đô la. Đó là hơn 230 tỷ đô la. Ở Phố Wall, mọi người sẽ nói đến vốn hóa thị trường của Coca-Cola là khoảng 230 tỷ đô la.

2.2. Điểm mạnh và điểm yếu của vốn hóa thị trường chứng khoán

Vốn hóa thị trường có một số điểm mạnh và điểm yếu sau:

- Giá cổ phiếu dễ gây hiểu nhầm về giá trị khi so sánh công ty này với công ty khác. Tuy nhiên nó lại có thể khiến giá cổ phiếu của công ty này cao hơn công ty khác, điều này đặc biệt có lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời nó cho phép các nhà đầu tư nhận định tương đối về quy mô doanh nghiệp. Ví dụ: so sánh Coca-Cola ở mức 53,75 đô la mỗi cổ phiếu với dịch vụ phát trực tuyến Netflix ở mức 276,82 đô la mỗi cổ phiếu. Mặc dù Netflix có giá cổ phiếu lớn hơn theo cấp số nhân, nhưng sau này có vốn hóa thị trường chứng khoán khoảng của coca-cola là 230 tỷ đô la lớn hơn nhiều lần so với Netflix 151 tỷ đô la.

- Mặt khác, vốn hóa thị trường chứng khoán cũng hạn chế những thông tin về doanh nghiệp để đầu tư. Quay trở lại với ví dụ về Coca-cola, cuối năm 2018, công ty có khoảng 29,2 tỷ đô la nợ hiện tại (bao gồm nợ, thuế,). Nếu bạn mua toàn bộ doanh nghiệp, bạn sẽ chịu trách nhiệm phục vụ và chi trả tất cả những khoản nợ đó. Điều đó có nghĩa là, trong khi vốn hóa thị trường chứng khoán của Coca-cola là 230 tỷ đô la, thì giá trị doanh nghiệp của nó là 259,2 tỷ đô la.

Điểm mạnh và điểm yếu của vốn hóa thị trường chứng khoán
Điểm mạnh và điểm yếu của vốn hóa thị trường chứng khoán

- Vốn hóa thị trường không thể giúp tính chính xác hiệu suất của doanh nghiệp trong phân phối hay cổ tức, điều này ảnh hưởng đến việc tính tổng lợi nhuận đạt được. Mặc dù vậy, vơi vốn hóa thị trường chứng khoán, bạn vẫn có thể thu lợi nhuận khi công ty phá sản bằng cách bán hết các cổ phiếu của bạn  hoặc chuyển sang cổ phần trong công ty mới khi công ty phá sản được mua lại.

2.3. Sử dụng vốn hóa thị trường để xây dựng các danh mục đầu tư

Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp họ chia các danh mục đầu tư của mình theo nhóm quy mô của vốn hóa thị trường, vì lẽ họ cho rằng mình có thể tận dụng được thực tế phát triển nhanh của các doanh nghiệp mới thành lập đồng thời tận dụng được sự ổn định và nguồn lợi cổ tức từ các doanh nghiệp lớn, lâu năm.

Nhìn chung, những nhà đầu tư chuyên nghiệp này họ sẽ chia các doanh nghiệp thành các nhóm nhỏ sau để xác định các chiến lược đầu tư cho mình:

- Micro cap : Thuật ngữ micro cap dùng để chỉ một công ty có vốn hóa thị trường chứng khoán dưới 250 triệu đô la.

- Small cap: Thuật ngữ vốn hóa nhỏ đề cập đến một công ty có vốn hóa thị trường chứng khoán từ 250 triệu đến 2 tỷ đô la.

- Mid cap: Thuật ngữ mid cap dùng để chỉ một công ty có vốn hóa thị trường chứng khoán từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la.

- Large cap: Thuật ngữ vốn hóa lớn đề cập đến một công ty với giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của 10 tỉ đến 100 tỷ đô la

- Mega cap: Thuật ngữ mega cap dùng để chỉ một công ty có vốn hóa thị trường chứng khoán rất lớn, hơn 100 tỷ đô la.

 Sử dụng vốn hóa thị trường để xây dựng các danh mục đầu tư
Sử dụng vốn hóa thị trường để xây dựng các danh mục đầu tư

Bloomberg là một nguồn thông tin chính thống, có độ chính xác cao về thị trương tài chính ngân hàng. Bạn là người mới chơi chứng khoán hoặc đang bắt đầu tìm hiểu về đầu từ, đây là nguồn kiến thức không thể bỏ qua.

Vốn hóa thị trường đem lại cho bạn cái nhìn tương đối đầy đủ và toàn diện về doanh nghiệp. Tuy nhiên nó không phải là thông tin toàn năng, bởi vậy trước khi xác định đầu tư vào doanh nghiệp, bạn không chỉ xác định vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đó mà cần xác định về cả giá trị doanh nghiệp. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ về vốn hóa thị trường là gì cũng những kiến thức bổ ích cho bạn. Nhớ đón đọc những thông tin kinh tế, tài chính, kiểm toán kế toán,  mới nhất từ timviec365.vn trong những bài viết sau bạn nhé.