Critical review là gì


Hỏi ĐápLà gì

Critic /ˈkrɪt.ɪk/: nhà phê bình, người chỉ trích, phê phán.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Ex: As he remarked, a critic is a person who can read the map but can't drive the car.

Như anh ấy đã nhận xét, một nhà phê bình là người có thể đọc được bản đồ nhưng không thể lái được xe hơi.

Ta không dùng critic làm tính từ. Tính từ với nghĩa: tìm ra những lỗi, những khuyết điểm để chê bai, chỉ trích.

Ex: He was not surprised at the critical reaction.

Anh ấy không ngạc nhiên trước phản ứng phê phán.

Critical /ˈkrɪt.ɪ.kəl/: nguy ngập, nguy cấp, dùng để chỉ tình trạng bị thương rất nặng trong các tai nạn.

Ex: He is in critical condition.

Phân biệt critic, critical và critique, saigonvina

Ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

Critique /krɪˈtiːk/: bài phê bình, nghệ thuật phê bình, sự phân tích có tính phê bình.

Ex: The Washington Post presented a critique of the government policies.

Tờ Washington Post giới thiệu một bài phê bình về các chính sách của chính phủ.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt critic, critical và critique được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn