Cruel nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 cruel                             /'kruili/

tính từ

độc ác, dữ tợn, hung ác, ác nghiệt, tàn ác, tàn bạo, tàn nhẫn

cruel fate

số phận phũ phàng

hiểm nghèo, tàn khốc, thảm khốc

a cruel disease

cơn bệnh hiểm nghèo

a cruel war

cuộc chiến tranh tàn khốc                                                                                                     ví dụ khác

a cruel death

cái chết thảm khốc

Từ gần giống                                                                                    cruelty                                                                                                            cruelly