Culminating là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ culminating tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm culminating tiếng Anh culminating
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ culminating

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

culminating tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ culminating trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ culminating tiếng Anh nghĩa là gì.

culminate /'kʌlmineit/

culminate
- đạt (qua) đỉnh cao nhất
quảng cáo

Dung dịch BHA giúp giảm mụn, dầu nhờn Obagi Clenziderm MD Pore Therapy 148ml 960.000 đ 1.100.000 đ (giảm 9%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới culminating

 • breakfasts tiếng Anh là gì?
 • technicalities tiếng Anh là gì?
 • unscheduled tiếng Anh là gì?
 • congruousness tiếng Anh là gì?
 • cults tiếng Anh là gì?
 • autobreeding tiếng Anh là gì?
 • profound tiếng Anh là gì?
 • clunk tiếng Anh là gì?
 • snow-loving tiếng Anh là gì?
 • cowgirl tiếng Anh là gì?
 • ached tiếng Anh là gì?
 • willed tiếng Anh là gì?
 • cream tiếng Anh là gì?
 • pied à terre tiếng Anh là gì?
 • ensilation tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của culminating trong tiếng Anh

culminating có nghĩa là: culminate /'kʌlmineit/*  nội động từ- lên đến cực điểm, lên đến tột độ, lên đến tột bậc- (thiên văn học) qua đường kinh (thiên thể...)culminate- đạt (qua) đỉnh cao nhất

Đây là cách dùng culminating tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ culminating tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh