Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản vì sao


Hỏi ĐápMẹo HayVì sao

Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản

A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản

Đáp án chính xác

B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của thực dân Anh

C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.

D. Thiết lập quyền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới.

Xem lời giải

1.Tình hình các thuộc địa ở Bắc Mĩ

- Bắc Mĩ là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, cư dân lâu đời.

- Trong 2 thế kỉ XVII-XVIII, thực dân Anh tiêu diệt hoặc dồn người dân (In-đi-an) về phía tây, bắt người da đen ở châu Phi sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.

- Đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập được 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ theo con đường tư bản chủ nghĩa.

2.Nguyên nhân của cuộc chiến tranh

Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề. độc quyền buôn bán trong và ngoài nước). Cư dân ở các thuộc địa Bắc Mĩ, gồm phần lớn là con cháu người Anh di cư sang, mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng lớp nhân dân thuộc địa. bao gồm tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh.

→ Dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa thuộc địa với chính quốc.

3.Diễn biến cuộc chiến tranh

- Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh ở các thuộc địa Bắc Mĩ.

-Từ 5 - 9 đến 26 - 10 - 1774, đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận.

-Tháng 4 - 1775. chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ.Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.

-G.Oa-sinh-tơn là một chủ nô giàu, có tài quân sự và tổ chức, được cử làm Tổng chỉ huy nghĩa quân.

-Ngày 4 - 7 - 1776. Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

-Tuyên ngôn đã khẳng định : Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

-Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Do số lượng ít, trang bị nghèo nàn nên lúc đầu quân khởi nghĩa đã thất bại ở một số nơi. Tuy nhiên, nghĩa quân vẫn giữ được lực lượng và đánh thắng các đợt tấn công lớn của quân Anh.

-Ngày 17 - 10 - 1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga.5000 quân Anh bị bắt làm tù binh viên tướng chỉ huy phải đầu hàng. Chiến thắng của quân khởi nghĩa làm suy sụp tinh thần quân Anh, củng cố lòng tin vào thắng lợi của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quân thắng nhiều trận khác, buộc Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai 1783.

Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản


Câu 44976 Vận dụng

Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Dựa vào kết quả, ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ để phân tích, đánh giá

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên --- Xem chi tiết

...

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Mục 1

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh

a) Tình hình các thuộc địa

- Bắc Mĩ là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, cư dân lâu đời.

- Trong 2 thế kỉ XVII-XVIII, thực dân Anh tiêu diệt hoặc dồn người dân (In-đi-an) về phía tây, bắt người da đen ở châu Phi sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.

- Đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập được 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Lược đồ 13 bang thuộc địa của Anh

b) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh

- Thực dân Anh ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp của thuộc địa. Dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa thuộc địa với chính quốc.

Mục 2

2. Diễn biến cuộc chiến tranh

- Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh ở các thuộc địa Bắc Mĩ.

- Từ 5 - 9 đến 26 - 10 - 1774, đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận.

- Tháng 4 - 1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.

G. Oa-sinh-tơn

- Ngày 4 - 7 - 1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

- Ngày 17 - 10 - 1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. Chiến thắng của quân khởi nghĩa làm suy sụp tinh thần quân Anh, củng cố lòng tin vào thắng lợi của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quân thắng nhiều trận khác, buộc Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai 1783.

Mục 3

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

a) Kết quả

- Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa – một quốc gia mới ra đời – nước Mỹ.

- 1787, Thông qua bản hiến pháp, củng cố vị trí của nhà nước.

b) Ý nghĩa

- Giải phóng Bắc Mĩ, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

- Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

ND chính

Tóm tắt Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh.

Sơ đồ tư duy những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Loigiaihay.com

 • Lý thuyết Những cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên

  Lý thuyết Những cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên

  Lý thuyết Những cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên

 • Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII?

  Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 4 SGK Lịch sử 8

 • Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

  Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 4 SGK Lịch sử 8

 • Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

  Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 8

 • Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

  Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 8

 • Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

  - Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

 • Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

  Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

  - Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp.

 • Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

  Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

  Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

 • Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

  Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

  Tóm tắt mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản?

A.Vì giai cấp chủ nô cũng tham gia lãnh đạo cuộc cách mạng này.

B.Vì sau khi chiến tranh kết thúc, G. Oasinhton được bầu làm tổng thống.

C.Vì cuộc chiến tranh này đã không xoá bỏ chế độ nô lệ

D.Vì cuộc chiến tranh này đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Lời giải:
Đáp án:D

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Một lớp có 45 học sinh, 60% trong số đó tham gia lớp học vẽ. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia lớp học vẽ?

 • Em hãy ghép các đề bài với những đoạn văn tả cảnh sông nước thích hợp.

 • Theo bài “Mùa thảo quả”, những từ ngữ, hình ảnh nào dưới đây được dùng để miêu tả vẻ đẹp của trái thảo quả chín ?

 • Một xưởng may cần phải sản xuất 1200 bộ quần áo, 64% trong số đó là quần áo bảo hộ. Hỏi xưởng may cần phải sản xuất bao nhiêu bộ quần áo bảo hộ?

 • Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 75,5m; đáy bé 24,5m và chiều cao 40m. Biết rằng $\frac{1}{2}$ diện tích thửa ruộng trồng ngô, $\frac{1}{4}$ diện tích trồng khoai, còn lại trồng đậu phộng. Tính diện tích trồng đậu phộng.

 • Em hãy ghép các câu văn mở đầu cho mỗi đoạn văn sau :

 • Theo bài “Mùa thảo quả”, dòng nào dưới đây nhận xét đúng về nghệ thuật miêu tả ở đoạn 1 ?

 • Lấy 30% của 70 cộng với 25% của 64, ta được kết quả là:

 • Một mảnh đất hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé và chiều cao là 90m. Đáy bé bằng $\frac{3}{4}$ đáy lớn; chiều cao bằng $\frac{1}{2}$ đáy lớn. Tính diện tích của hình thang.

Mục lục

 • 1 Nguồn gốc
  • 1.1 1651–1748: Mầm móng ban đầu
  • 1.2 1764-1766: áp thuế và thu hồi
  • 1.3 1767-1773: Đạo luật Townshend và Đạo luật Trà
  • 1.4 1774–1775: Các Đạo luật không khoan nhượng và Đạo luật Quebec
 • 2 Chiến sự bắt đầu
 • 3 Tạo hiến pháp nhà nước mới
 • 4 Độc lập và Liên minh
 • 5 Bảo vệ cách mạng
  • 5.1 Sự trở lại của Anh: 1776-1777
  • 5.2 Tù nhân
  • 5.3 Liên minh của Mỹ sau năm 1778
  • 5.4 Người Anh di chuyển về phía Nam, 1778-1783
   • 5.4.1 Cuộc đầu hàng tại Yorktown (1781)
  • 5.5 Kết thúc chiến tranh
 • 6 Hòa ước Paris
 • 7 Tài chính
 • 8 Kết luận về cuộc cách mạng
  • 8.1 Tạo ra một "liên minh hoàn hảo hơn" và quyền bảo đảm
  • 8.2 Nợ quốc gia
 • 9 Tư tưởng và phe phái
  • 9.1 Tư tưởng đằng sau Cách mạng
   • 9.1.1 Chủ nghĩa Tự do
   • 9.1.2 Chủ nghĩa Cộng hòa
   • 9.1.3 Những người ly khai Tin lành và cuộc Đại tỉnh thức
  • 9.2 Tầng lớp và tâm lý của các phe phái
  • 9.3 Vua George III
  • 9.4 Các nhà yêu nước
  • 9.5 Những người trung thành
  • 9.6 Trung lập
  • 9.7 Vai trò của phụ nữ
 • 10 Những nước tham gia khác
  • 10.1 Pháp
  • 10.2 Tây Ban Nha
  • 10.3 Người da đỏ
  • 10.4 Người Mỹ da đen
 • 11 Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng
  • 11.1 Người nước ngoài trung thành
  • 11.2 Giải thích
  • 11.3 Truyền cảm hứng cho tất cả các thuộc địa
  • 11.4 Tình trạng của phụ nữ Mỹ
  • 11.5 Tình trạng của người Mỹ gốc Phi
  • 11.6 Kỷ niệm
 • 12 Xem thêm
 • 13 Chú thích
 • 14 Tham khảo