Đa thức là gì lớp 7


Hỏi ĐápLà gì

Lý thuyết về đa thức một biến

Quảng cáo

Lý thuyết về đa thức một biến

1. Đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến.

2. Biến của đa thức một biến 

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

3. Hệ số, giá trị của một đa thức

a) Hệ số của đa thức

+) Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất.

+) Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

b) Giá trị của đa thức \(f(x)\) tại \(x = a\) được kí hiệu là \(f(a)\) có được bằng cách thay \(x = a\) vào đa thức \(f(x)\) rồi thu gọn lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý