Đề bài - cách tạo mô hình khu nhà - trang 68 - sgk mĩ thuật 6 - chân trời sáng tạo


Bài Tập
Chú ý khi giải: Lưu ý kết hợp hài hòa, hình khối, đường nét, màu sắc của các mô hình ngôi nhà và cảnh vật có thể tạo được mô hình ngôi nhà.

Đề bài

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình khu nhà

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình ngôi nhà

Lời giải chi tiết

Cách tạo mô hình khu nhà:

- Tạo hình và sắp xếp vị trí các ngôi nhà

- Tạo quang cảnh và không gian phù hợp với khu nhà

- Trang trí và thêm nhân vật cho khu nhà sinh động hơn.

Chú ý khi giải: Lưu ý kết hợp hài hòa, hình khối, đường nét, màu sắc của các mô hình ngôi nhà và cảnh vật có thể tạo được mô hình ngôi nhà.