Đề bài - câu 9 trang 27 vbt âm nhạc 2 - cánh diều


Bài Tập

Đề bài

Nghe cao độ GV đàn và tô màu theo hướng dẫn

Nốt Đô: màu đỏ

Nốt Mi: màu vàng

Nốt Son: xanh nước biển


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghe và tô màu theo hướng dẫn

Lời giải chi tiết