Đề bài - giải bài 1 phần luyện tập trang 195 sgk địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 23. Con người và thiên nhiên.
- Tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất: Ở nước ta, than phân bố nhiều ở Quảng Ninh nên đây là nơi rất phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến than.

Đề bài

Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng hiểu biết cá nhân.

Lời giải chi tiết

- Tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất: Ở nước ta, than phân bố nhiều ở Quảng Ninh nên đây là nơi rất phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến than.

- Tác động của thiên nhiên lên sinh hoạt của con người: Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do mạng lưới kênh rạch chằng chịt, nhiều nơi người dân đi lại bằng xuồng, ghe.