Đề bài - giải bài 2 trang 60 sgk toán 6 cánh diều


Bài TậpBài 8. Ước lượng và làm tròn số
Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700 mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng. Quãng đường AB dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười và lấy T = 3,14)?

Đề bài

Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700 mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng. Quãng đường AB dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười và lấy T = 3,14)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chu vi bánh xe: Chu vi hình tròn = đường kính. 3,14

=> Quãng đường AB = Chu vi bánh xe . 875

Lời giải chi tiết

Chu vi bánh xe là: 700. 3,14 = 2198 (mm)

Quãng đường AB dài là:

2198 . 875 = 1 923 250 (mm) \( \approx \) 1,9 km.