Đề bài - giải bài 3 trang 101 sgk toán 6 cánh diều


Bài TậpBài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi
Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Đề bài

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cắt ghép các hình.

Lời giải chi tiết

Các em có thể ghép hình theo hình sau: