Đề bài - giải bài 6.37 trang 24 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 27. Hai bài toán về phân số
Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Đề bài

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận dạng bài toán là tìm giá trị phân số của một số.

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

Lời giải chi tiết

Độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa là: \(300.\dfrac{2}{5} = 120\left( m \right)\).

Vậy lúc đó, tàu cách mực nước biển độ sâu 120 mét.