Đề bài - giải bài 9.7 trang 76 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc.

Đề bài

Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc.

Mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá :

Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng, bình thường, không hài lòng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số lượt người cho ý kiến bằng tổng tất cả các loại mặt cười từ thứ hai đến thứ 6.

- Số lượt đánh giá:

+ Số mặt cười màu đỏ bằng số người hài lòng.

+ Số mặt cười màu xanh lá bằng số người bình thường.

+ Số mặt cười màu xanh dương bằng số người không hài lòng.

Lời giải chi tiết

Ta đếm từ thứ hai đến thứ sáu có tổng cộng 14 mặt cười màu đỏ, 17 mặt cười màu xanh lá và 9 mặt cười màu xanh dương nên ta có bảng sau:

Thái độ

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Số lần đánh giá

14

17

9