Đề bài - giải bài tập 2 trang 164 sgk địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 15. Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng m..
Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-trê-an (Montreal), Ca-na-đa và Hà Nội, Việt Nam.

Đề bài

Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-trê-an (Montreal), Ca-na-đa và Hà Nội, Việt Nam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 15.2 SGK.

Lời giải chi tiết