Đề bài - giải bài vận dụng trang 185 sgk địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừn..
Vườn Quốc gia Cúc Phương(hayrừng Cúc Phương) là mộtkhu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc,châu thổ sông HồngvàBắc Trung Bộ.

Đề bài

Em hãy sưu tầm các thông tin về một số vườn quốc gia mà em biết để chứng minh sự đa dạng của động vật và thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức của bản thân kết hợp tìm thêm các thông tin trên internet, sách, báo,...

Lời giải chi tiết

Vườn Quốc gia Cúc Phương(hayrừng Cúc Phương) là mộtkhu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc,châu thổ sông HồngvàBắc Trung Bộ.

- Những loài thực vật ở vườn quốc gia Cúc phương bao gồm:

+ Ngành quyết thực vật có 31 họ, 57 chi, 149 loài;

+ Ngành hạt trần có 3 họ, 3 chi và 3 loài;

+ Ngành hạt kín có 154 họ, 747 chi và 1588 loài.

- Về động vật: có 97 loài thú (trong đó nổi bật nhất là các loài khỉ châu Á), 313 loài chim, 76 loài bò sát, 46 loàilương cư, 11 loài cá và hàng ngàn loài côn trùng.