Đề bài - giải câu 11 trang 109 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài tập ôn tập cuối năm phần hình học và đo lường
Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó?

Đề bài

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ các đường thẳng qua B

Các điểm A, C, D, E thẳng hàng

Lời giải chi tiết

Có tất 5 đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm. Têncác đường thẳng là: AB; BE; BC; BD; AE.