Đề bài - khám phá nghệ thuật cổ đại trong tranh vẽ - trang 47 - sgk mĩ thuật 6 - chân trời sáng tạo


Bài Tập
+ Không gian ngoài trời, có nhiều hoạt động, tạo sự linh hoạt, sống động cho bức tranh.

Đề bài

Quan sát tranh và chỉ ra:

- Công trình kiến trúc được thể hiện

- Hình ảnh, bố cục, màu sắc, không gian

- Chất liệu tạo hình

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

- Công trình kiến trúc được thể hiện trong tranh là Kim tự tháp Ai Cập

-Hình ảnh, bố cục, màu sắc, không gian:

+ Nổi bật màu vàng nâu là màu chính của kim tự tháp, còn lại tương đối đa dạng hài hòa.

+ Không gian ngoài trời, có nhiều hoạt động, tạo sự linh hoạt, sống động cho bức tranh.

- Chất liệu tạo hình: tranh vẽ trên giấy, tranh xé dán.