Đề bài - luyện tập - trang 41 - sgk mĩ thuật lớp 6 - cánh diều


Bài Tập
Vẽ tranh biển đảo theo ý thích của em kết hợp thực hiện những yêu cầu trên

Đề bài

Hãy vẽ bức tranh chủ đề biển đảo

Yêu cầu:

- Trong tranh có đường chân trời

- Hình ảnh được thể hiện được đặc trưng về biển đảo Việt Nam

- Trình bày ý tưởng em đã thể hiện trong bức tranh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tranh biển đảo theo ý thích của em kết hợp thực hiện những yêu cầu trên

Lời giải chi tiết

Em vẽ tranh biển đảo kết hợp dùng khẩu hiệu: