Đề bài - soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 36 sgk lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 6. Ai Cập cổ đại
Nhà nước Ai Cập được thành lập dựa trên sự thống nhất giữa các Nôm thành một vương quốc dưới sự thống trị của các pha-ra-ông.

Đề bài

Sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại dựa trên cơ sở nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quá trình thành lập nhà nước Ai Cập

Lời giải chi tiết

Nhà nước Ai Cập được thành lập dựa trên sự thống nhất giữa các Nôm thành một vương quốc dưới sự thống trị của các pha-ra-ông.