Đề bài - soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 84 sgk lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 16. Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và..
Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Đề bài

Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin chính sách và suy luận hậu quả theo ý kiến cá nhân.

Lời giải chi tiết