Đề bài - trả lời câu hỏi mở đầu trang 153 sgk khtn 6 cánh diều


Bài TậpBài 30: Các dạng năng lượng
Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và ngay cả trong cơ thể mỗi người. Em có biết rằng, trong sản xuất và đời sống, chúng ta dùng nhiều dạng năng lượng khác nhau không?

Đề bài

Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và ngay cả trong cơ thể mỗi người. Em có biết rằng, trong sản xuất và đời sống, chúng ta dùng nhiều dạng năng lượng khác nhau không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Một số dạng năng lượng chúng ta dùng trong đời sống và sản xuất là:

- Năng lượng điện

- Năng lượng nhiệt

- Năng lượng ánh sáng,...